Предложение за резолюция - B8-0252/2015Предложение за резолюция
B8-0252/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия

9.3.2015 - (2015/2592 (RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Яцек Сариуш-Волски, Сандра Калниете, Габриелюс Ландсбергис, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Едуард Кукан, Гунар Хьокмарк, Йежи Бузек, Михаел Галер, Андрей  Пленкович, Яромир Щетина, Андрей Ковачев, Лудек Нидермайер, Михаела Шойдрова, Иван Щефанец, Михал Бони, Иржи Поспишил, Павел Свобода, Давор Иво Щир, Йожеф Над от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0239/2015

Процедура : 2015/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0252/2015
Внесени текстове :
B8-0252/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0252/2015

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия

(2015/2592 (RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-специално резолюцията си от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“[1],

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 28 февруари 2015 г. относно убийството на Борис Немцов,

–       като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 4 март 2015 г. относно продължаващото задържане на Надя Савченко,

–       като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид съществуващото споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и временно прекратените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Борис Немцов, бивш заместник министър-председател на Руската федерация, бивш губернатор на Нижни Новгород и един от лидерите на руската либерална и демократична опозиция, беше убит два дни преди насрочената за 1 март 2015 г. демонстрация против последиците от икономическата криза и конфликта в Украйна, на която той беше организатор; като има предвид, че в седмиците, преди да бъде убит, Борис Немцов е разследвал участието на Русия в конфликта в Донбас и е имал намерение да публикува доклад по този въпрос; като има предвид, че петима мъже са били арестувани за убийството на Борис Немцов, но не е ясно дали изобщо някой от задържаните е произвел фаталните изстрели; като има предвид, че руските органи не разрешиха на няколко членове на Европейския парламент и на няколко национални делегации да влязат в Руската федерация, като по този начин им попречиха да присъстват на погребението на Борис Немцов;

Б.     като има предвид, че ЗП/ВП Федерика Могерини заяви на 28 февруари 2015 г., че „Борис Немцов беше категоричен застъпник за модерна, просперираща и демократична Руска федерация, отворена към света“;

В.     като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и като страна, подписала Всеобщата декларация за правата на човека, е поела ангажимент по отношение на универсалните принципи на демокрацията, правовата държава и зачитането на основните свободи и права на човека; като има предвид, че вследствие на редица сериозни нарушения на принципите на правовата държава и приемането през последните години на рестриктивни закони, съдържащи двусмислени разпоредби, които биват използвани за допълнително ограничаване на опозицията и участниците от гражданското общество и за възпрепятстване на свободата на изразяване на мнение и на събрания, Русия не изпълнява своите международни и национални задължения;

Г.     като има предвид, че положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично през последните години; като има предвид, че на представители на ЕС избирателно се забранява да влизат в Русия по очевидно произволни причини; като има предвид, че руските органи не разрешиха на няколко членове на Европейския парламент и на няколко национални делегации да влязат в Руската федерация, като по този начин им попречиха да присъстват на погребението на Борис Немцов;

Д.     като има предвид, че е налице нарастваща нужда от единна, твърда, последователна и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, подкрепяна от всички държави членки, която да предоставя подкрепа и помощ, съпровождани от решителна и справедлива критика въз основа на универсалните ценности, които и ЕС, и Русия са се договорили да спазват;

Е.     като има предвид, че на 19 февруари 2015 г. руският опозиционен лидер Алексей Навални беше осъден на 15 дни затвор за раздаване на брошури за популяризиране на предстояща демонстрация; като има предвид, че на 30 декември 2014 г. съдът наложи условна присъда от 3,5 години за него и присъда от 3,5 години лишаване от свобода на неговия брат Олег Навални;

Ж.    като има предвид, че на 4 март 2015 г. Московският съд отхвърли нова жалба от Надя Савченко срещу незаконното ѝ задържане от страна на Руската федерация, подадена във връзка с нейния имунитет като член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); като има предвид, че до 4 март г-жа Савченко е била в гладна стачка от 82 дни, и като има предвид, че след толкова дълго време тя е изправена пред риск от трайно увреждане на здравето си или смърт;

З.      като има предвид, че изминаха шест месеца от отвличането на естонския полицейски служител Естон Кохвер от руските служби за сигурност на естонска територия в нарушение на международното право; като има предвид, че той продължава да бъде незаконно задържан в затвора „Лефортово“ в Москва; като има предвид, че той не получава подходяща правна помощ, лишен е от правото си на справедлив съдебен процес и е бил подложен на необоснован психиатричен преглед, подробностите за който продължават да са неизвестни;

И.     като има предвид, че Европейският фонд за демокрация се занимава с въпроса за плурализма на рускоезичните медии, и като има предвид, че заедно с партньорите си, той е приканен да разработи нови медийни инициативи;

1.      дълбоко е потресен от убийството на Борис Немцов – най-важното политическо убийство в новата руска история – при което той е бил застрелян близо до Кремъл в зона, оборудвана с видеокамери и охранявана от полиция и служби за сигурност;

2.      отдава почит на Борис Немцов, виден лидер на опозицията, основател и ръководител на политическото движение „Солидарност“, основен критик на президента Владимир Путин и на войната в Украйна, известен с куража и убежденията си, останал почтен и честен през цялата си политическа кариера и посветил живота си на една по-демократична, просперираща, отворена Русия и на здравите партньорства между Русия и нейните съседи и партньори;

3.      поднася искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Борис Немцов, на членовете на опозицията и на руския народ; осъжда решението на руското ръководство да не позволи на някои дипломати от ЕС и национални делегации да присъстват на погребението му, като по този начин се възпрепятства опитът на ЕС да се отдаде почит на смелите руски граждани, отстояващи всеобщи ценности;

4.      отправя искане за независимо международно разследване на убийството; счита, че наличните инструменти в рамките на ОССЕ, Съвета на Европа и Организацията на обединените нации биха спомогнали за гарантирането на безпристрастно и справедливо разследване;

5.      призовава Съвета, Комисията и държавите членки, при изготвянето на бъдещата си политика по отношение на Русия, да вземат предвид факта, че политическата атмосфера, която руските власти са създали, е подготвила благоприятна почва за подобни убийства, насилие и натиск;

6.      изразява сериозни опасения относно политическия режим на Русия, който все повече се характеризира с използването на репресии и терор на нейната територия и водене на война и насилие извън нея;

7.      призовава руските органи да прекратят срамната пропагандна и информационна война срещу съседните държави, Западния свят и собствения им народ, която превръща Русия в държава, характеризираща се с терор и страх, в която националистическата еуфория се гради на анексирането на Крим и ескалиращата война в Украйна и където Кремъл култивира омраза и бойни действия и подбужда към тях; осъжда новата пропагандна война, водена срещу демократичните и основните ценности, които се представят на руското общество като чужди; припомня, че Европейският съюз и Руската федерация са се ангажирали, в редица международни декларации и договори, да защитават всеобщите демократични ценности и основните права;

8.      изразява дълбока загриженост във връзка с убийствата и системните заплахи и тормоз на членове на опозицията, журналисти и хора, критични към органите, включително на изявената журналистка Анна Политковская, убита през 2006 г. в Москва, и Наталия Естемирова, активист-правозащитник, отвлечена в Чечения и застреляна през 2009 г., както и във връзка с непреставащите нападения над независими организации в областта на правата на човека и групировки на гражданското общество в Русия; изразява съжаление по повод арестуването на 1 март 2015 г. на Олексий Гончаренко, член на Върховната рада на Украйна и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

9.      изразява дълбоко безпокойство от факта, че Русия не спазва международните си задължения като член на Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и ОССЕ и задължението да зачита основните права на човека и принципите на правовата държава; счита, че Руската федерация следва да изпълнява задълженията, под които се е подписала; изразява съжаление във връзка с факта, че последните събития показват, че Русия се движи в посока, обратна на посоката на една функционираща демокрация, която включва зачитане на опозицията, принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система на страната;

10.    призовава руските органи незабавно да освободят всички политически затворници, включително Олег Навални;

11.    призовава руските органи незабавно да освободят Надя Савченко, член на Върховната рада на Украйна и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която беше отвлечена на територията на Украйна и е задържана незаконно в затвор в Русия; подчертава факта, че Русия носи отговорност за нейното крайно нестабилно здравословно състояние;

12.    призовава за незабавното освобождаване на естонския полицейски служител Естон Кохвер и за неговото безопасно завръщане в Естония;

13.    заявява, че истинската подкрепа за Русия означава подкрепа за руските демократи, борещи се за Русия, основана на ценности и достойнство, и които заслужават нашата пълна солидарност;

14.    приканва Европейския парламент да изготви списък на НПО, работещи в областта на правата на човека в Руската федерация и в Крим, окупиран от Руската федерация, и да подкрепи тези организации;

15.    настоятелно призовава ЗП/ВП и Комисията да разработят по-силна програма за подкрепа на руското гражданско общество и да се търсят и създават нови възможности да се ангажират с него с цел насърчаване на ценностите на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.