Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0252/2015

Indgivne tekster :

B8-0252/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0074

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 56k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.231v01-00
 
B8-0252/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy For EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))  
B8‑0252/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, især af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial(1),

–       der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, af 28. februar 2015 om mordet på Boris Nemtsov,

–       der henviser til erklæringen fra næstformanden/den højtstående repræsentant af 4. marts 2015 om den fortsatte tilbageholdelse af Nadiia Savtjenko,

–       der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettighederne den 28. november 2013,

–       der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de suspenderede forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Boris Nemtsov, tidligere vicepremierminister for Den Russiske Føderation, tidligere guvernør for Nizjnij Novgorod og en af lederne af den liberale og demokratiske opposition i Rusland, blev myrdet to dage før en demonstration mod virkningerne af den økonomiske krise og konflikten i Ukraine, som var planlagt til den 1. marts 2015, og som han arrangerede; der henviser til, at Boris Nemtsov i ugerne op til mordet var i færd med at undersøge Ruslands deltagelse i konflikten i Donbas og planlagde offentliggørelsen af en rapport om dette emne; der henviser til, at fem mænd er blevet arresteret i forbindelse med mordet på Boris Nemtsov, men at det ikke står klart, om nogle af de tilbageholdte affyrede de dødbringende skud; der henviser til, at de russiske myndigheder har nægtet visse medlemmer af Europa-Parlamentet og visse nationale delegationer indrejse i Rusland og dermed forhindret dem i at deltage i Boris Nemtsovs begravelse;

B.     der henviser til, at næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, den 28. februar 2015, udtalte, at Boris Nemtsov var en stærk forkæmper for et moderne, velstående og demokratisk Rusland, der burde forholde sig åbent til verden;

C.     der henviser til, at Rusland som fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og medunderskriver af verdenserklæringen om menneskerettigheder har forpligtet sig til at fremme og beskytte de universelle principper om demokrati, retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne; der henviser til, at Rusland som følge af de mange grove krænkelser af retsstatsprincippet og vedtagelsen i de seneste år af restriktiv lovgivning, der indeholder tvetydige bestemmelser, som bruges til yderligere indskrænkelse af oppositionens og civilsamfundsaktørernes aktivitetsområde, og som begrænser ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, ikke lever op til sine internationale og nationale forpligtelser;

D.     der henviser til, menneskerettighedssituationen i Rusland i de seneste år er blevet dramatisk forværret; der henviser til, at EU's repræsentanter med tilsyneladende vilkårlige begrundelser selektivt nægtes indrejse i Rusland; der henviser til, at de russiske myndigheder har nægtet visse medlemmer af Europa-Parlamentet og visse nationale delegationer indrejse i Rusland og dermed forhindret dem i at deltage i Boris Nemtsovs begravelse;

E.     der henviser til, at der er et stigende behov for at føre en fælles, fast, sammenhængende og omfattende EU-politik over for Rusland, som alle medlemsstaterne bakker op om, og hvor støtte og bistand kombineres med håndfast, men fair kritik, på grundlag af de universelle værdier, som EU og Rusland er enige om at respektere;

F.     der henviser til, at den russiske oppositionsleder Aleksei Navalnij den 19. februar 2015 blev idømt 15 dages fængsel for at uddele foldere med oplysninger om en forestående demonstration; der henviser til, at han ved en domsafsigelse af 30. december 2014 blev idømt tre og et halvt års betinget fængsel og hans bror, Oleg Navalnij, en fængselsstraf på tre og et halvt år;

G.     der henviser til, at en domstol i Moskva den 4. marts 2015 endnu engang forkastede Nadiia Savtjenkos appel mod hendes ulovlige tilbageholdelse i Rusland, som blev indgivet under henvisning til hendes immunitet som medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling; der henviser til, at Nadiia Savtjenko den 4. marts har sultestrejket i 82 dage, og til, at hun efter så lang tids sultestrejke risikerer at få varige men eller at dø;

H.     der henviser til, at der er gået seks måneder siden de russiske sikkerhedsstyrker i strid med folkeretten bortførte den estiske politibetjent, Eston Kohver, fra Estlands område; der henviser til, at han stadig tilbageholdes ulovligt i Lefortovo-fængslet i Moskva; der henviser til, at han ikke får tilstrækkelig juridisk bistand, at han er blevet frataget retten til en retfærdig rettergang, og at han uden grund er blevet pålagt at gennemgå en psykiatrisk undersøgelse, hvis resultater stadig er ukendte;

I.      der henviser til, at Den Europæiske Demokratifond beskæftiger sig med mangfoldigheden af de russisksprogede medier, og til, at fonden er blevet opfordret til i samarbejde med sine partnere at udvikle nye mediainitiativer;

1.      er dybt chokeret over mordet på Boris Nemtsov, som er det mest markante politiske drab i nyere russisk historie, idet han blev skudt i nærheden af Kreml i et område, der er udstyret med overvågningskameraer og kontrolleres af politi og sikkerhedsstyrker;

2.      udtrykker sin påskønnelse af Boris Nemtsov, der var en vigtig oppositionsleder, grundlægger og leder af den politiske bevægelse Solidarnost og en fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin og krigen i Ukraine, og som var en modig mand med en stærk overbevisning, der gennem hele sin politiske karriere var ærlig og oprigtig og viede sit liv til et mere demokratisk, velstående og åbent Rusland og til et stærkt partnerskab mellem Rusland og dets naboer og partnerlande;

3.      kondolerer på det inderligste Boris Nemtsovs familie og venner, medlemmer af oppositionen og den russiske befolkning; fordømmer de russiske lederes beslutning om at forhindre visse EU-diplomater og nationale delegationer i at deltage i Boris Nemtsovs begravelse og dermed stille sig i vejen for EU's forsøg på at ære de modige russiske borgere, der værner om universelle værdier;

4.      kræver en uafhængig international undersøgelse af mordet; er af den opfattelse, at de instrumenter, der er til rådighed i OSCE, Europarådet og De Forenede Nationer, vil bidrage til at sikre en upartisk og retfærdig undersøgelse;

5.      anmoder Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om, når de udformer deres fremtidige politik over for Rusland, at tage højde for, at det politiske klima, som de russiske myndigheder har skabt, giver spillerum for sådanne mord, vold og forfølgelser;

6.      udtrykker dyb bekymring over Ruslands politiske styre, der i stigende grad kendetegnes ved anvendelsen af undertrykkelse og terror inden for Ruslands grænser og krigsførelse og voldsudøvelse uden for landets grænser;

7.      opfordrer de russiske myndigheder til at sætte en stopper for den beskæmmende propaganda- og informationskrig mod nabolandene, den vestlige verden og dennes befolkninger, som omdanner Rusland til en stat, der er kendetegnet ved terror og frygt, hvor der oppiskes en nationalistisk stemning omkring annekteringen af Krim og optrapningen af krigen i Ukraine, og hvor Kreml dyrker og fremmer had og voldsudøvelse; fordømmer den nye propagandakrig, som føres mod demokratiske og grundlæggende værdier, der fremstilles som fremmede for det russiske samfund; minder om, at både Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation ved talrige internationale erklæringer og traktater har forpligtet sig til at beskytte universelle demokratiske principper og grundlæggende rettigheder;

8.      giver udtryk for sin dybe bekymring over mordene på og den systematiske trussel mod og forfølgelse af oppositionsmedlemmer, journalister og personer, der forholder sig kritisk til myndighederne, herunder Anna Politkovskaja, den fremtrædende journalist, der blev dræbt i Moskva i 2006, og Natalia Estmirova, menneskerettighedsforkæmperen, der blev bortført i Tjetjenien og skudt i 2009, og over den fortsatte bølge af angreb mod uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsgrupper i Rusland; beklager arrestationen den 1. marts 2015 af Oleksii Hontjarenko, der er medlem af Ukraines Verkhovna Rada og Europarådets Parlamentariske Forsamling;

9.      er dybt bekymret over Ruslands manglende opfyldelse af sine internationale juridiske forpligtelser som medlem af De Forenede Nationer, Europarådet og OSCE og dets manglende respekt for grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet; er af den opfattelse, at Den Russiske Føderation bør opfylde de forpligtelser, det har påtaget sig; beklager, at den seneste udvikling har vist, at Rusland bevæger sig i den forkerte retning i forhold til et fungerende demokrati, som indebærer respekt for oppositionen, retsstatsprincippet og et uafhængigt retsvæsen;

10.    opfordrer de russiske myndigheder til øjeblikkeligt at løslade alle politiske fanger, herunder Oleg Navalnij;

11.    opfordrer de russiske myndigheder til straks at løslade Nadiia Savtjenko, der er medlem af Ukraines Verkhovna Rada og Europarådets Parlamentariske Forsamling, og som blev bortført fra Ukraines område og tilbageholdes ulovligt i et russisk fængsel; understreger, at Rusland har ansvaret for hendes dårlige helbredsmæssige tilstand;

12.    opfordrer til en øjeblikkelig løsladelse af den estiske politibetjent, Eston Kohver, og til, at han bringes sikkert tilbage til Estland;

13.    erklærer, at oprigtig støtte til Rusland indebærer støtte til russiske demokrater, der kæmper for deres værdighed og for et værdibaseret Rusland, og som fortjener vores fulde solidaritet;

14.    opfordrer Europa-Parlamentet til at udarbejde en liste over de ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer, der er aktive i Den Russiske Føderation og på Krim, som er besat af Rusland, og til at støtte disse organisationer;

15.    opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant og Kommissionen til at udvikle et stærkere støtteprogram for det russiske civilsamfund og til at udvikle nye muligheder for at deltage i deres aktiviteter med henblik på at fremme demokratiske værdier, menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0039.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik