Διαδικασία : 2015/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0252/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0252/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0074

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 153kWORD 82k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.231v01-00
 
B8-0252/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP))  
B8‑0252/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, και ιδίως εκείνο της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» στη Ρωσία(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 28ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη συνεχιζόμενη κράτηση της Nadiia Savchenko,

–       έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις ανασταλείσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov, πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρώην κυβερνήτης του Nizhny Novgorod και ένας από τους ηγέτες της φιλελεύθερης και δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Ρωσίας, δολοφονήθηκε δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή διαδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για την 1η Μαρτίου 2015 κατά των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της σύγκρουσης στην Ουκρανία, της οποίας ήταν ο οργανωτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του, ο Boris Nemtsov ερευνούσε τη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύγκρουση του Donbass και είχε την πρόθεση να δημοσιεύσει έκθεση για το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία του Boris Nemtsov, αλλά δεν είναι σαφές αν οι μοιραίοι πυροβολισμοί προέρχονται από κάποιον εκ των κρατουμένων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και σε κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες δεν επετράπη από τις ρωσικές αρχές να εισέλθουν στη Ρωσική Ομοσπονδία, εμποδίζοντάς τους έτσι από το να παραστούν στην κηδεία του Boris Nemtsov·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini δήλωσε στις 28 Φεβρουαρίου ότι «ο Boris Nemtsov ήταν ένας σθεναρός υπέρμαχος μιας σύγχρονης, ευημερούσας και δημοκρατικής Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανοικτής στον κόσμο»·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ως συμβαλλόμενο μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις οικουμενικές αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης, κατά τα προηγούμενα έτη, περιοριστικών νόμων που περιέχουν αμφίσημες διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τον περαιτέρω περιορισμό της αντιπολίτευσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και την παρεμπόδιση των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, η Ρωσία δεν συμμορφώνεται προς τις διεθνείς και εθνικές της υποχρεώσεις·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί δραματικά κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για προφανώς αυθαίρετους λόγους, απαγορεύεται επιλεκτικά σε εκπροσώπους της ΕΕ να εισέρχονται στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και σε ορισμένες εθνικές αντιπροσωπείες δεν επετράπη από τις ρωσικές αρχές η είσοδος στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του Boris Nemtsov·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη για μια ενιαία, σθεναρή, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, υποστηριζόμενη από όλα τα κράτη μέλη, με δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης που συνοδεύονται από την άσκηση συνεπούς και δίκαιης κριτικής με βάση τις οικουμενικές αξίες που τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία έχουν συμφωνήσει να τηρούν·

ΣΤ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2015 ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Aleksei Navalnyi καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ημερών για τη διανομή φυλλαδίων που διαφήμιζαν επικείμενη διαδήλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2014 δικαστήριο επέβαλε σε αυτόν ποινή 3,5 ετών με αναστολή και ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον αδελφό του Oleg Navalnyi·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2015, δικαστήριο της Μόσχας απέρριψε νέα έφεση της Nadiia Savchenko κατά της παράνομης κράτησής της από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία υπεβλήθη με αναφορά στην ασυλία της οποίας απολαύει ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 4 Μαρτίου, η κ. Savchenko είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας για 82 ημέρες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από μία τόσο εκτεταμένη περίοδο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης της υγείας της ή θανάτου·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει έξι μήνες από την απαγωγή του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας επί εσθονικού εδάφους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να κρατείται παρανόμως στη φυλακή Lefortovo στη Μόσχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λαμβάνει τη δέουσα νομική αρωγή, στερείται του δικαιώματος δίκαιης δίκης και διετάχθη να υποστεί μια αδικαιολόγητη ψυχιατρική εξέταση, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν άγνωστες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία περιλαμβάνει στους στόχους του το ζήτημα της πολυφωνίας των ρωσόφωνων μέσων ενημέρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, από κοινού με τους εταίρους του, καλείται να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τα μέσα ενημέρωσης·

1.      εκφράζει τον βαθύ αποτροπιασμό του για τη δολοφονία του Boris Nemtsov, την πλέον σοβαρή πολιτική δολοφονία στην πρόσφατη ρωσική ιστορία, κατά την οποία έπεσε νεκρός από σφαίρες κοντά στο Κρεμλίνο, σε μια περιοχή η οποία είναι εφοδιασμένη με βιντεοκάμερες και παρακολουθείται από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας·

2.      αποτίει φόρο τιμής στον Boris Nemtsov, εξέχοντα ηγέτη της αντιπολίτευσης, ιδρυτή και ηγέτη του πολιτικού κινήματος Solidarnost, μεγάλο επικριτή του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία, και άνθρωπο με θάρρος και πεποιθήσεις, ο οποίος παρέμεινε έντιμος και ειλικρινής καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και αφιέρωσε τη ζωή του σε μια πιο δημοκρατική, ευημερούσα, ανοικτή Ρωσία και στη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ της Ρωσίας και των γειτόνων και εταίρων της·

3.      εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Boris Nemtsov, στα μέλη της αντιπολίτευσης και στον ρωσικό λαό· καταδικάζει την απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να εμποδίσει ορισμένους διπλωμάτες της ΕΕ και κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες να παραστούν στην κηδεία του, παρακωλύοντας έτσι την προσπάθεια της ΕΕ να αποτίσει φόρο τιμής στους γενναίους ρώσους πολίτες που υπερασπίζονται τις οικουμενικές αξίες·

4.      ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τη δολοφονία· θεωρεί ότι τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών θα βοηθούσαν στο να διασφαλισθεί μια αμερόληπτη και δίκαιη διερεύνηση·

5.      ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μελλοντικής τους πολιτικής για τη Ρωσία, να λάβουν υπόψη ότι η πολιτική ατμόσφαιρα την οποία έχουν δημιουργήσει οι ρωσικές αρχές έχει προλειάνει το έδαφος για αυτού του είδους τις δολοφονίες, βιαιότητες και πιέσεις·

6.      εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το πολιτικό καθεστώς στη Ρωσία, το οποίο ολοένα και περισσότερο χαρακτηρίζεται από τη χρήση καταστολής και τρόμου εντός των συνόρων του και από τη διεξαγωγή πολέμου και τη χρησιμοποίηση βίας εκτός των συνόρων του·

7.      καλεί τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν τον επαίσχυντο πόλεμο προπαγάνδας και πληροφοριών κατά των γειτόνων τους, του δυτικού κόσμου και του ίδιου του λαού τους, ο οποίος μετατρέπει τη Ρωσία σε ένα κράτος χαρακτηριζόμενο τον τρόμο και τον φόβο, όπου η εθνικιστική ευφορία βασίζεται στην προσάρτηση της Κριμαίας και στην κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και όπου το Κρεμλίνο καλλιεργεί και προκαλεί το μίσος και την αντιπαλότητα· καταδικάζει τον νέο πόλεμο προπαγάνδας κατά των δημοκρατικών και θεμελιωδών αξιών, οι οποίες παρουσιάζονται στη ρωσική κοινωνία ως έξωθεν προερχόμενες· υπενθυμίζει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο πολλών διεθνών δηλώσεων και συνθηκών, να προστατεύουν τις οικουμενικές δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

8.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις δολοφονίες και τον συστηματικό εκφοβισμό και παρενόχληση των μελών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και ανθρώπων που στέκονται επικριτικά έναντι των αρχών, όπως η Anna Politkovskaya, η ανοικτά επικριτική δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε το 2006 στη Μόσχα, και η Natalia Estemirova, η ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απήχθη στην Τσετσενία και δολοφονήθηκε το 2009, καθώς και για το συνεχιζόμενο κύμα επιθέσεων κατά ανεξάρτητων οργανώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία· αποδοκιμάζει τη σύλληψη του Oleksii Honcharenko, μέλους του Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας και μέλους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την 1η Μαρτίου 2015·

9.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν τηρεί τις διεθνείς της νομικές υποχρεώσεις ως μέλους των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, ούτε και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει υπογράψει· εκφράζει τη λύπη του διότι οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η Ρωσία πορεύεται σε έναν δρόμο που είναι αντίθετος προς μια λειτουργούσα δημοκρατία η οποία περιλαμβάνει τον σεβασμό της αντιπολίτευσης, του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στη χώρα·

10.    καλεί τις ρωσικές αρχές να ελευθερώσουν άμεσα όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και τον Oleg Navalnyi·

11.    καλεί τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν επειγόντως τη Nadiia Savchenko, μέλος του Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία απήχθη στο έδαφος της Ουκρανίας και κρατείται παρανόμως σε ρωσική φυλακή· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την πολύ εύθραυστη κατάσταση της υγείας της·

12.    ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver και την ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·

13.    δηλώνει ότι η αληθινή στήριξη της Ρωσίας συνίσταται στην υποστήριξη των ρώσων δημοκρατών, στον αγώνα για αξιοπρέπεια και για μια Ρωσία βασιζόμενη στις αξίες, η οποία αξίζει την πλήρη αλληλεγγύη μας·

14.    καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταρτίσει έναν κατάλογο των ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην κατεχόμενη από τη Ρωσική Ομοσπονδία Κριμαία, και να παράσχει στήριξη στις οργανώσεις αυτές·

15.    ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ισχυρότερο πρόγραμμα στήριξης προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και να αναζητήσουν και αναπτύξουν νέες ευκαιρίες συμπαράστασης προς αυτήν, με στόχο την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

16.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0039.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου