Päätöslauselmaesitys - B8-0252/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0252/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0239/2015

Menettely : 2015/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0252/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0252/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0252/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

(2015/2592(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial-kansalaisjärjestön lakkauttamisesta[1],

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 28. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Boris Nemtsovin murhasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 4. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Nadija Savtšenkon pidätyksen jatkumisesta,

–       ottaa huomioon 28. marraskuuta 2013 käydyt EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

–       ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn voimassa olevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja keskeytetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     panee merkille, että Boris Nemtsov, joka oli Venäjän federaation entinen varapääministeri, Nižni Novgorodin entinen kuvernööri ja yksi Venäjän liberaalin ja demokraattisen opposition johtajista, murhattiin kaksi päivää ennen hänen valmistelemaansa mielenosoitusta, joka oli määrä järjestää 1. maaliskuuta 2015 ja jolla oli tarkoitus osoittaa mieltä talouskriisin vaikutuksia ja Ukrainan konfliktia vastaan; toteaa, että murhaansa edeltäneinä viikkona Boris Nemtsov tutki Venäjän osuutta Donbassin konfliktiin ja aikoi julkaista asiaa koskevan raportin; panee merkille, että Boris Nemtsovin murhasta on pidätetty viisi miestä, mutta ei ole selvää ampuiko kuolettavat laukaukset joku pidätetyistä; toteaa, että Venäjän viranomaiset eivät päästäneet joitakin Euroopan parlamentin jäseniä ja joitakin kansallisia valtuuskuntia Venäjän federaatioon, millä heitä estettiin osallistumasta Boris Nemtsovin hautajaisiin;

B.     panee merkille komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 28. helmikuuta 2015 antaman lausunnon, jossa hän totesi Boris Nemtsovin olleen nykyaikaisen, hyvinvoivan, demokraattisen ja maailmalle avoimen Venäjän federaation vankka kannattaja;

C.     ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) täysjäsenenä sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen allekirjoittajamaana sitoutunut noudattamaan demokratian, oikeusvaltion sekä perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen yleismaailmallisia periaatteita; ottaa huomioon, että Venäjällä on viime vuosina tapahtunut lukuisia vakavia oikeusvaltion loukkauksia ja maassa on hyväksytty rajoittavia lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia säännöksiä ja joilla rajoitetaan entisestään opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaa sekä estetään ilmaisun- ja kokoontumisvapauden toteutuminen, eikä Venäjä näin noudata kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan;

D.     toteaa, että Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt viime vuosina merkittävästi; toteaa, että EU:n edustajilta on evätty valikoivasti pääsy Venäjälle ilmeisen mielivaltaisista syistä; toteaa, että Venäjän viranomaiset eivät päästäneet joitakin Euroopan parlamentin jäseniä ja joitakin kansallisia valtuuskuntia Venäjän federaatioon, millä heitä estettiin osallistumasta Boris Nemtsovin hautajaisiin;

E.     katsoo, että tarvitaan entistä enemmän johdonmukaista, vakaata ja kokonaisvaltaista unionin Venäjän-politiikkaa, jota kaikki jäsenvaltiot kannattavat ja jossa tuen ja avun antamiseen liittyy tiukkaa ja oikeudenmukaista kritiikkiä sellaisten yleisten arvojen pohjalta, joita sekä EU että Venäjä ovat sopineet noudattavansa;

F.     toteaa, että 19. helmikuuta 2015 venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tuomittiin 15 päivän vankeuteen hänen jaettuaan tulevaa mielenosoitusta koskevia lehtisiä; toteaa, että 30. joulukuuta 2014 tuomioistuin tuomitsi hänet kolmen ja puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja hänen veljensä Oleg Navalnyin kolmen ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen;

G.     toteaa, että moskovalainen tuomioistuin hylkäsi 4. maaliskuuta 2015 Nadija Savtšenkon esittämän toisen valituksen, siitä, että Venäjän federaatio on laittomasti pidättänyt hänet; toteaa, että valituksen yhteydessä viitattiin Nadija Savtšenkon koskemattomuuteen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) jäsenenä; toteaa, että 4. maaliskuuta 2015 Savtšenko tuli olleeksi nälkälakossa 82 päivän ajan ja näin pitkän ajan jälkeen häntä uhkaa terveyden pysyvä vahingoittuminen tai kuolema;

H.     toteaa, että on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun Venäjän turvallisuuspalvelu sieppasi Viron alueella virolaisen poliisin Eston Kohverin rikkoen kansainvälistä oikeutta; toteaa, että Kohver on edelleen laittomasti pidätettynä Lefortovon vankilassa Moskovassa; toteaa, ettei hän saa riittävää oikeusapua, häneltä on evätty oikeus asianmukaiseen oikeusmenettelyyn ja hänet on määrätty perusteettomasti psykiatriseen tutkimukseen, jonka yksityiskohdat eivät ole tiedossa;

I.      toteaa, että eurooppalainen demokratiarahasto käsittelee venäjänkielisten tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, ja rahastoa ja sen kumppaneita kehotetaan kehittämään uusia tiedotusvälineisiin liittyviä aloitteita;

1.      on syvästi järkyttynyt Boris Nemtsovin murhasta, joka on Venäjän lähihistorian merkittävin poliittinen murha; panee merkille, että Nemtsov ammuttiin kuoliaaksi Kremlin lähellä alueella, jota valvotaan kameroilla ja jolle on sijoitettu poliiseja ja turvallisuuspalvelun edustajia;

2.      osoittaa kunnioituksensa Boris Nemtsoville, joka oli huomattava oppositiojohtaja, poliittisen Solidarnost-liikkeen perustaja ja johtaja, presidentti Vladimir Putinin sekä Ukrainan sodan johtava arvostelija, rohkea vakaumuksen mies, joka pysyi rehellisenä ja vilpittömänä koko poliittisen uransa ajan ja omisti elämänsä demokraattisemmalle, hyvinvoivalle ja avoimelle Venäjälle sekä Venäjän ja sen naapurimaiden ja kumppanien välisille vahvoille kumppanuuksille;

3.      ilmaisee syvimmän osanottonsa Boris Nemtsovin perheelle, ystäville, opposition jäsenille sekä Venäjän kansalle; tuomitsee Venäjän johdon päätöksen estää jotakin EU:n diplomaatteja ja kansallisia valtuuskuntia osallistumasta hänen hautajaisiinsa, millä se esti EU yrityksen kunnioittaa yleismaailmallisia arvoja puolustavia urheita Venäjän kansalaisia;

4.      vaatii murhan riippumatonta kansainvälistä tutkintaa; katsoo, että puolueetonta ja asianmukaista tutkintaa voitaisiin edistää välineillä, joita Etyjillä, Euroopan neuvostolla ja Yhdistyneillä kansakunnilla on käytettävissään;

5.      kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan tulevan Venäjän-politiikkansa suunnittelussa huomioon, että Venäjän viranomaisten luoma poliittinen ilmapiiri tarjoaa hyvän kasvualustan tällaisille murhille, väkivallalle ja painostukselle;

6.      on erittäin huolissaan Venäjän harjoittamasta politiikasta, jota leimaavat yhä enemmän tukahduttavat toimet ja terrori maan rajojen sisällä ja sotiminen sekä väkivalta niiden ulkopuolella;

7.      kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan naapureihinsa, länsimaihin ja omaan kansaansa kohdistaman häpeällisen propagandan ja informaatiosodan; katsoo, että tällainen propaganda tekee Venäjästä terrorin ja pelon valtakunnan, jossa nationalistinen euforia perustuu Krimin liittämiseen ja kiihtyvään sotaan Ukrainassa, jossa Kreml lietsoo ja edistää vihaa ja taistelua; tuomitsee uuden propagandasodan, joka kohdistuu demokraattisiin arvoihin ja perusarvoihin, joiden esitetään olevan vieraita Venäjän yhteiskunnalle; muistuttaa, että sekä Euroopan unioni että Venäjän federaatio ovat sitoutuneet yleisten demokraattisten arvojen ja perusoikeuksien suojeluun lukuisilla kansainvälisillä julistuksilla ja sopimuksilla;

8.      on erittäin huolissaan opposition jäsenten, toimittajien sekä vallanpitäjiä arvostelevien henkilöiden murhista ja heidän järjestelmällisestä pelottelustaan ja ahdistelustaan; mainitsee esimerkkinä tästä suorapuheisen toimittajan Anna Politkovskajan, joka murhattiin Moskovassa vuonna 2006, ja ihmisoikeusaktivisti Natalia Estemirovan, joka siepattiin Tšetšeniassa ja ammuttiin vuonna 2009; on huolissaan myös jatkuvista hyökkäyksistä, jotka kohdistuvat Venäjän ihmisoikeusjärjestöihin ja kansalaisyhteiskunnan ryhmiin; tuomitsee Ukrainan korkeimman neuvoston ja PACEn jäsenen Oleksi Hontšarenkon 1. maaliskuuta 2015 tapahtuneen pidätyksen;

9.      on erittäin huolissaan siitä, ettei Venäjä noudata kansainvälisiä lainmukaisia velvoitteitaan, jotka sille kuuluvat Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä, eikä se noudata perustavia ihmisoikeuksia eikä oikeusvaltioperiaatetta; katsoo, että Venäjän federaation on noudatettava velvoitteita, joihin se on itse sitoutunut; pitää valitettavana, että viimeaikaisen kehityksen perusteella Venäjä on siirtynyt vastakkaiseen suuntaan verrattuna toimivaan demokratiaan, johon kuuluu opposition kunnioittaminen, oikeusvaltionperiaatteen noudattaminen sekä maan oikeuslaitoksen riippumattomuus;

10.    kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit Oleg Navalnyi mukaan lukien;

11.    kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan pikaisesti Ukrainan korkeimman neuvoston ja PACEn jäsenen Nadija Savtšenkon, joka siepattiin Ukrainan alueella ja jota pidetään laittomasti venäläisessä vankilassa; korostaa, että Venäjä kantaa vastuun hänen erittäin heikosta terveydentilastaan;

12.    kehottaa vapauttamaan välittömästi virolaisen poliisin Eston Kohverin ja mahdollistamaan hänen turvallisen paluunsa Viroon;

13.    toteaa, että todellinen tuki Venäjälle on tukea Venäjän demokraateille, jotka taistelevat arvokkaan ja arvoihin perustuvan Venäjän puolesta ja jotka ansaitsevat täyden solidaarisuutemme;

14.    kehottaa Euroopan parlamenttia laatimaan luettelon Venäjän federaatiossa sekä Venäjän federaation miehittämällä Krimillä toimivista kansalaisjärjestöistä ja kehottaa tukemaan tällaisia järjestöjä;

15.    kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa kehittämään entistä tehokkaamman ohjelman Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi ja kehottaa etsimään ja kehittämään uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön sen kanssa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvojen edistämiseksi;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.