Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0252/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0252/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0239/2015

Procedūra : 2015/2592(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0252/2015
Pateikti tekstai :
B8-0252/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0252/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje

(2015/2592(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į 2014 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl NVO „Memorial“ uždarymo[1]

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimus dėl Boriso Nemcovo nužudymo,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 4 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl toliau vykdomo Nadjos Savčenko kalinimo,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais;

–       atsižvelgdamas į galiojantį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo sukuriama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystė, ir į sustabdytas derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Borisas Nemcovas, buvęs Rusijos Federacijos ministro pirmininko pavaduotojas ir Nižnij Novgorodo miesto meras bei vienas iš Rusijos liberalios ir demokratinės opozicijos lyderių, buvo nužudytas likus dviem dienoms iki 2015 m. kovo 1 d. numatytos demonstracijos, skirtos kovai prieš ekonominės krizės padarinius ir konfliktą Ukrainoje, kurią jis pats ir organizavo; kadangi keletą savaičių iki jo nužudymo Borisas Nemcovas tyrė Rusijos dalyvavimą Donbaso konflikte ir ketino paskelbti ataskaitą šia tema; kadangi penki vyrai buvo suimti dėl įtarimų Boriso Nemcovo žmogžudyste, tačiau dar nėra aišku ar kuris nors iš jų iššovė mirtinus šūvius; kadangi Rusijos valdžios institucijos neleido kai kuriems Europos Parlamento nariams ir kai kurioms valstybinėms delegacijoms įvažiuoti į Rusijos Federacijos teritoriją, tuo neleidžiant jiems dalyvauti Boriso Nemcovo laidotuvėse;

B.     kadangi 2015 m. vasario 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini pareiškė, jog Borisas Nemcovas buvo aktyvus modernios, klestinčios ir demokratiškos Rusijos Federacijos, kuri yra atvira pasauliui, advokatas;

C.     kadangi Rusijos Federacija, būdama pilnateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (E SBO) narė ir ratifikavusi Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, įsipareigojo laikytis visuotinių demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms principų; kadangi dėl daugelio rimtų teisinės valstybės principų pažeidimų ir neseniai priimtų varžančios prigimties teisės aktų, kuriose pateikiamos dviprasmiškos nuostatos, naudojamos ir toliau varžyti opoziciją bei pilietinės visuomenės veikėjus, taip pat varžyti žodžio ir susirinkimų laisvę, Rusija nesilaiko savo tarptautinių ir nacionalinių įsipareigojimų;

D.     kadangi žmogaus teisių padėtis Rusijoje pastaraisiais metais gerokai suprastėjo; kadangi ES atstovams yra pasirinktinai draudžiama įvažiuoti į Rusijos teritoriją dėl akivaizdžiai niekuo nepagrįstų priežasčių; kadangi Rusijos valdžios institucijos neleido kai kuriems Europos Parlamento nariams ir kai kurioms valstybinėms delegacijoms įvažiuoti į Rusijos Federacijos teritoriją, tuo neleidžiant jiems dalyvauti Boriso Nemcovo laidotuvėse;

E.     kadangi vis aktualesnis yra vieningos, tvirtos, nuoseklios ir visapusiškos ES politikos Rusijos atžvilgiu poreikis, kurią remią visos valstybės narės, išreikšdamos paramą ir pagrįstą kritiką, paremtą visuotinėmis vertybėmis, kurių įsipareigojo laikytis tiek ES, tiek ir Rusija;

F.     kadangi 2015 m. vasario 19 d. Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas buvo nuteistas penkiolikai parų arešto kalėjime už lankstinukų, informuojančių apie būsimą demonstraciją, dalinimą; kadangi 2014 m. gruodžio 30 d. teismas nuteisė jį 3,5 metams lygtinai, o jo brolį Olegą Navalną – 3,5 metams kalėti;

G.     kadangi 2015 m. kovo 4 d. Maskvos teismas atmetė antrą Nadijos Savčenko skundą dėl neteisėto jos sulaikymo Rusijos Federacijos teritorijoje, pateiktą kartu su nuoroda į tai, kad ji turi teisę naudotis neliečiamumu kaip Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narys; kadangi kovo 4 d. Nadija Savčenko badavo jau 82 dienas ir kadangi po tokio ilgo laikotarpio jai gresia nepataisoma žala sveikatai arba mirtis;

H.     kadangi praėjo šeši mėnesiai nuo Estijos policijos pareigūno Eston Kohver, kurį Rusijos saugumo tarnybos pagrobė Estijos teritorijoje, pažeidžiant tarptautinę teisę; kadangi jis ir toliau neteisėtai laikomas Lefortovo kalėjime Maskvoje; kadangi jam nėra suteikiama tinkama teisinė pagalba, atimta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir jis buvo priverstas iškęsti nepateisinamą psichinės būklės patikrinimą, kurio detalės dar nėra žinomos;

I.      kadangi Europos demokratijos fondas atkreipia dėmesį į nuomonių įvairovės klausimą rusakalbėse žiniasklaidos priemonėse ir kadangi, kartu su savo partneriais, jis raginamas plėtoti naujas žiniasklaidos iniciatyvas;

1.      yra giliai sukrėstas Boriso Nemcovo nužudymo, kas yra žymiausia politinė žmogžudystė pačioje naujausioje Rusijos istorijoje, kai jis buvo nušautas netoli Kremliaus teritorijoje, stebimoje vaizdo kamerų ir kurioje patruliuoja nemažai policijos bei saugumo tarnybų pareigūnų;

2.      išreiškia pagarbą Borisui Nemcovui, žymiam opozicijos lyderiui, judėjimo „Solidarumas“ steigėjui ir vadovui, pagrindiniam prezidento Vladimiro Putino kritikui ir karo Ukrainoje kritikui, drąsiam žmogui, kuris savo visos politinės karjeros metu išliko sąžiningu ir paskyrė savo gyvenimą demokratiškesnei, klestinčiai ir atvirai Rusijai bei aktyviai Rusijos partnerystei su jos kaimynais ir partneriais;

3.      išreiškia savo gilią užuojautą Boriso Nemcovo šeimai ir draugams, opozicijos veikėjams ir Rusijos žmonėms; smerkia Rusijos vadovybės sprendimą neleisti kai kuriems ES diplomatams ir nacionalinėms delegacijoms dalyvauti jo laidotuvėse, tuo trukdant ES pastangoms išreikšti pagarbą drąsiems Rusijos piliečiams, kovojantiems už visuotines vertybes;

4.      ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį šios žmogžudystės tyrimą; mano, kad ESBO, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų turimos priemonės padėtų užtikrinti nešališką ir sąžiningą tyrimą;

5.      prašo Tarybos, Komisijos ir valstybių narių, planuojant būsimą politiką Rusijos atžvilgiu atsižvelgti į tai, kad Rusijos valdžios institucijų sukurta politinė atmosfera sukūrė palankų pagrindą tokioms žmogžudystėms, prievartai ir spaudimui;

6.      išreiškia didelį susirūpinimą dėl Rusijos politinio režimo, kuris vis dažniau pasižymi represijomis ir teroru šalies viduje bei karu ir prievarta už jos ribų;

7.      ragina Rusijos valdžios institucijas nutraukti gėdingą propagandą ir informacinį karą prieš kaimynines šalis, Vakarų pasaulį ir pačios Rusijos gyventojus, nes tokia propaganda paverčia Rusiją represine neapykantos ir baimės valstybe, kurioje nacionalistinė euforija grindžiama Krymo aneksija ir karo Ukrainoje eskalacija, o Kremlius, pažeisdamas tarptautinę teisę, skatina ir provokuoja neapykantą ir kovas; smerkia naują karo propagandą, nukreiptą prieš demokratines ir fundamentines vertybes, kurios pateikiamos kaip svetimos Rusijos visuomenei; primena, kad tiek Europos Sąjunga, tiek ir Rusijos Federacija daugeliu tarptautinių deklaracijų ir sutarčių įsipareigojo saugoti visuotines demokratines vertybes ir pagrindines teises;

8.      išreiškia gilų susirūpinimą dėl opozicijos veikėjų, žurnalistų ir valdžios institucijas kritikuojančių asmenų žmogžudysčių bei sistemingai vykdomo bauginimo ir persekiojimo, įskaitant Aną Politkovskają, žinomą žurnalistę, kuri buvo nužudyta Maskvoje 2006 m. bei Nataliją Estemirovą, žmogaus teisių aktyvistę, pagrobtą Čečėnijoje ir nužudytą 2009 m. bei nuolatinius išpuolius nepriklausomų žmogaus teisių gynimo organizacijų ir pilietinės visuomenės grupių Rusijoje atžvilgiu; apgailestauja dėl Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) nario Oleksėjaus Gončarenko arešto 2015 m. kovo 1 d.;

9.      yra giliai susirūpinęs dėl Rusijos nesugebėjimo laikytis savo kaip Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir ESBO narės tarptautinių įsipareigojimų bei saugoti pagrindines žmogaus teises ir teisinės valstybės principus; mano, kad Rusijos Federacija turėtų laikytis įsipareigojimų, kurių laikytis ji pasižadėjo; apgailestauja dėl to, kad, žvelgiant į pastaruosius įvykius, Rusija pasuko tokia kryptimi, kuri yra nesuderinama su veiksminga demokratija, kurioje būtina pagarba opozicijai, teisinei valstybei ir nepriklausomai teismų sistemai;

10.    ragina Rusijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, įskaitant Olegą Navalną;

11.    ragina Rusijos valdžios institucijas skubiai paleisti Ukrainos teritorijoje pagrobtą ir neteisėtai Rusijos kalėjime laikomą Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir PACE narę Nadiją Savčenko; pabrėžia, kad Rusijai tenka atsakomybė už labai trapią jos sveikatą;

12.    ragina nedelsiant paleisti Estijos policijos pareigūną Estoną Kohverą ir leisti jam saugiai grįžti į Estiją;

13.    pareiškia, kad reali parama Rusijai reiškia paramą Rusijos demokratams jų kovoje už orumą ir vertybėmis paremtą Rusiją ir kurie nusipelno visiško mūsų solidarumo;

14.    ragina Europos Parlamentą parengti už žmogaus teises pasisakančių NVO sąrašą, kurios vykdo veiklą Rusijos Federacijoje ir Kryme, šiuo metu okupuotame Rusijos Federacijos bei ragina paremti šias organizacijas;

15.    primygtinai ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei Komisiją kurti aktyvesnę programą, skirtą Rusijos pilietinei visuomenei remti ir ieškoti bei plėtoti naujas bendradarbiavimo su jomis galimybes, siekiant stiprinti demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės vertybes;

16.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.