Procedūra : 2015/2592(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0252/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0252/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0074

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 158kWORD 70k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.231v01-00
 
B8-0252/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP))  
B8‑0252/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2014. gada 23. oktobra rezolūciju par nevalstiskās organizācijas „Memoriāls” slēgšanu Krievijā(1),

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini 2015. gada 28. februāra paziņojumu par Borisa Ņemcova slepkavību,

–       ņemot vērā PV/AP 2015. gada 4. marta paziņojumu par Nadjas Savčenko ilgstošo turēšanu apcietinājumā,

–       ņemot vērā ES un Krievijas 2013. gada 28. novembra apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem,

–       ņemot vērā spēkā esošo Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, un apturētās sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks, bijušais Ņižņijnovgorodas gubernators un viens no Krievijas liberālās un demokrātiskās opozīcijas līderiem Boriss Ņemcovcs tika nogalināts divas dienas pirms demonstrācijas, kurai bija paredzēts notikt 2015. gada 1. martā, kuras mērķis bija protestēt pret ekonomikas krīzes ietekmi un konfliktu Ukrainā un kuru rīkoja B. Ņemcovs; tā kā iepriekšējās nedēļās pirms nogalināšanas Boriss Ņemcovs izmeklēja Krievijas līdzdalību konfliktā Donbasā un pauda ieceri publicēt ziņojumu par šo jautājumu; tā kā saistībā ar Borisa Ņemcova slepkavību ir apcietināti pieci vīrieši, taču nav skaidrs, vai kāds no viņiem raidīja nāvējošos šāvienus; tā kā Krievijas iestādes neļāva dažiem Eiropas parlamenta deputātiem un valstu delegāciju pārstāvjiem ieceļot Krievijas Federācijā, tādējādi liedzot šīm personām piedalīties Borisa Ņemcova bērēs;

B.     tā kā PV/AP Federica Mogherini 2015. gada 28. februārī norādīja, ka "Boriss Ņemcovs stingri iestājās par modernu, pārtikušu, demokrātisku un pasaulei atvērtu Krievijas Federāciju";

C.     tā kā Krievijas Federācija ir Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) pilntiesīga locekle un ir parakstījusi Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, tādējādi apņemoties ievērot demokrātijas, tiesiskuma un pamatbrīvību, kā arī cilvēktiesību ievērošanas vispārējos principus; tā kā virknes nopietnu tiesiskuma pārkāpumu dēļ un pēdējos gados pieņemtu ierobežojošu tiesību aktu dēļ, kuri ietver neskaidrus noteikumus, kas tiek izmantoti, lai turpmāk ierobežotu opozīciju, pilsonisko sabiedrību un vārda un pulcēšanās brīvību, Krievija neievēro savus starptautiskos un valsts līmenī noteiktos pienākumus;

D.     tā kā cilvēktiesību stāvoklis Krievijā pēdējo gadu laikā Krievijā ir dramatiski pasliktinājies; tā kā noteiktiem ES pārstāvjiem ir liegts ieceļot Krievijas Federācijā patvaļīgi pieņemtu lēmumu dēļ; tā kā Krievijas iestādes neļāva dažiem Eiropas Parlamenta deputātiem un valstu delegāciju pārstāvjiem ieceļot Krievijas Federācijā, tādējādi liedzot šīm personām piedalīties Borisa Ņemcova bērēs;

E.     tā kā pieaug nepieciešamība īstenot vienotu, stingru, saskaņotu, visaptverošu un visu dalībvalstu atbalstītu ES politiku attiecībā pret Krieviju, sniedzot tai atbalstu un palīdzību un vienlaikus paužot stingru un taisnīgu kritiku, kuras pamatā ir universālas vērtības, ko ir vienojušās ievērot gan ES, gan Krievija;

F.     tā kā 2015. gada 15. februārī Krievijas opozīcijas līderim Aleksejam Navaļnijam tika piespriests 15 dienu cietumsods par skrejlapu izplatīšanu, lai informētu par gaidāmo demonstrāciju; tā kā 2014. gada 30. decembrī tiesa viņam piesprieda 3,5 gadu ilgu nosacītu sodu, bet viņa brālim Oļegam Navaļnijam tika piespriests 3,5 gadus ilgs reāls cietumsods;

G.     tā kā 2015. gada 4. martā Maskavas tiesa noraidīja vēl vienu Nadjas Savčenko pārsūdzību pret viņas nelikumīgo turēšanu apcietinājumā Krievijas Federācijā, kura tika iesniegta, atsaucoties uz viņas kā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas locekles imunitāti; tā kā 4. marts bija N. Savčenko badastreika 82. diena un tā kā pēc šāda ilgstoša badošanās perioda viņas veselība un dzīvība ir apdraudēta;

H.     tā kā ir pagājuši seši mēneši, kopš Krievijas drošības dienesti Igaunijas teritorijā nolaupīja Igaunijas policijas darbinieku Estonu Kohveru, pārkāpjot starptautiskās tiesības; tā kā viņš joprojām atrodas nelikumīgā apcietinājumā Lefortovas cietumā Maskavā; tā kā viņš nesaņem pietiekamu juridisko palīdzību, viņam ir liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu un viņam tiek veikta nepamatota psihiatriskā pārbaude, par kuru joprojām nav informācijas;

I.      tā kā Eiropas Demokrātijas fonds strādā pie plurālisma jautājuma krievvalodīgajos plašsaziņas līdzekļos un tā kā tas ir aicināts kopā ar partneriem izstrādāt iniciatīvas attiecībā uz jauniem plašsaziņas līdzekļiem;

1.      ir dziļi šokēts par Borisa Ņemcova noslepkavošanu — visnozīmīgāko politisko slepkavību Krievijas jaunāko laiku vēsturē —, viņu nošaujot blakus Kremlim apkaimē, kura ir aprīkota ar videokamerām un kurā strādā policija un drošības dienesti;

2.      apliecina cieņu Borisam Ņemcovam, kas bija prominents opozīcijas līderis, politiskās kustības "Solidarnost" līderis, viens no vadošajiem prezidenta Vladimira Putina un kara Ukrainā kritiķiem un drosmīgs un pārliecināts cilvēks, kurš palika godīgs un atklāts visas savas politiskās karjeras laikā un veltīja savu dzīvi demokrātiskākai, labklājīgākai un atklātākai Krievijai un spēcīgu partnerattiecību veidošanai starp Krieviju un tās kaimiņiem un partneriem;

3.      pauž visdziļāko līdzjūtību Borisa Ņemcova ģimenei un draugiem, opozīcijas pārstāvjiem un Krievijas tautai; pauž nosodījumu par Krievijas lēmumu neļaut dažiem ES diplomātiem un valstu delegāciju pārstāvjiem apmeklēt B. Ņemcova bēres, tādējādi kavējot ES centienus godināt drosmīgos Krievijas pilsoņus, kas iestājas par universālām vērtībām;

4.      prasa veikt neatkarīgu starptautisku šīs slepkavības izmeklēšanu; uzskata, ka EDSO, Eiropas Padomes un ANO ietveros pieejamie instrumenti palīdzētu nodrošināt neitrālu un godīgu izmeklēšanu;

5.      prasa Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, nosakot turpmāko politiku pret Krieviju, ņemt vērā to, ka Krievijas iestāžu radītā politiskā atmosfēra ir sagatavojusi auglīgu augsni šādām slepkavībām, vardarbībai un spiedienam;

6.      pauž nopietnas bažas par Krievijas politisko režīmu, ko aizvien vairāk raksturo apspiešana un terors tās iekšienē un karš un vardarbība ārpus tās robežām;

7.      aicina Krievijas iestādes pārtraukt nekaunīgo propagandu un informācijas karu pret tās kaimiņiem, Rietumu pasauli un saviem iedzīvotājiem, padarot Krieviju par valsti, kuru raksturo terors un bailes, kurā nacionālistisku eiforiju rada Krimas aneksija un karadarbības eskalācija Ukrainā un kurā Kremlis kultivē un provocē naidu un cīņu; pauž nosodījumu par jauno kara propagandu, kas tiek vērsta pret demokrātiskām un pamata vērtībām, kuras tiek pasniegtas Krievijas sabiedrībai kā svešas; atgādina, ka gan Eiropas Savienība, gan Krievijas Federācija daudzajās starptautiskajās deklarācijās un līgumos ir apņēmušās aizsargāt universālās demokrātiskās vērtības un pamattiesības;

8.      pauž dziļas bažas par opozīcijas locekļu, žurnālistu un pret varu kritiski noskaņotu cilvēku sistemātisko iebiedēšanu un vajāšanu, tostarp atklātās žurnālistes Annas Poļitkovskas noslepkavošanu 2006. gadā Maskavā, cilvēktiesību aktīvistes Natālijas Estemirovas nolaupīšanu Čečenijā un nošaušanu 2009. gadā, kā arī nepārtrauktos uzbrukumus neatkarīgām cilvēktiesību organizācijām un pilsoniskās sabiedrības grupām Krievijā; pauž nožēlu par Ukrainas Augstākās radas deputāta un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas locekļa Oleksija Hončarenko arestu 2015. gada 1. martā;

9.      pauž dziļas bažas par to, ka Krievija kā ANO, Eiropas Padomes un EDSO locekle neievēro savas starptautiskās juridiskās saistības aizsargāt cilvēka pamattiesības un tiesiskumu; uzskata, ka Krievijas Federācijai būtu jāievēro saistības, kuras tā ir uzņēmusies; pauž nožēlu par to, ka nesenie notikumi apliecina, ka Krievija ir devusies pretējā virzienā funkcionējošai demokrātijai, kura paredz opozīcijas tiesību ievērošanu, tiesiskumu un valsts tiesu iestāžu neatkarību;

10.    aicina Krievijas iestādes nekavējoties atbrīvot visus politiski ieslodzītos, tostarp Oļegu Navaļniju;

11.    aicina Krievijas iestādes steidzami atbrīvot Ukrainas Augstākās radas deputāti un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas locekli Nadju Savčenko, kura tika nolaupīta Ukrainas teritorijā un tiek nelikumīgi turēta apcietinājumā Krievijas cietumā; uzsver to, ka Krievija ir atbildīga par viņas ļoti vājo veselības stāvokli;

12.    prasa nekavējoties atbrīvot Igaunijas policijas darbinieku Estonu Kohveru un ļaut viņam droši atgriezties Igaunijā;

13.    norāda, ka patiess atbalsts Krievijai nozīmē atbalstu Krievijas demokrātiem, kas cīnās par tādu Krieviju, kura balstās uz cieņu un vērtībām, un kas ir pelnījuši pilnīgu solidaritāti no mūsu puses;

14.    aicina Eiropas Parlamentu izveidot to cilvēktiesību NVO sarakstu, kuras darbojas Krievijas Federācijā un tās pašlaik okupētajā Krimā, un atbalstīt šīs organizācijas;

15.    prasa PV/AP un Komisijai izstrādāt spēcīgāku atbalsta programmu Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai un meklēt un attīstīt jaunas iespējas, kā ar to sadarboties, lai veicinātu demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma vērtības;

16.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai un tās priekšsēdētājam un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0039.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika