Predlog resolucije - B8-0252/2015Predlog resolucije
B8-0252/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0239/2015

  Postopek : 2015/2592(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0252/2015
  Predložena besedila :
  B8-0252/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0252/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji

  (2015/2592(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 23. oktobra 2014 o razpustitvi nevladne organizacije Memorial[1],

  –       ob upoštevanju izjave o umoru Borisa Nemcova, ki jo je dala podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini 28. februarja 2015,

  –       ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini z dne 4. marca 2015 o še vedno trajajočem priporu Nadje Savčenko,

  –       ob upoštevanju posvetovanja med EU in Rusijo o človekovih pravicah 28. novembra 2013,

  –       ob upoštevanju sedanjega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi, ter začasno ustavljenih pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo,

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker so nekdanjega podpredsednika vlade Ruske federacije, nekdanjega guvernerja oblasti Nižni Novgorod in enega od voditeljev ruske liberalne in demokratične opozicije Borisa Nemcova ubili dva dni pred shodom proti posledicam ekonomske krize in konfliktu v Ukrajini, ki naj bi potekal 1. marca 2015 in ga je organiziral Boris Nemcov; ker je Boris Nemcov nekaj tednov pred smrtjo preiskoval vpletenost Rusije v konflikt v Doneškem bazenu in je nameraval objaviti poročilo o tem; ker so zaradi njegovega umora prijeli pet moških, vendar ni jasno, ali je kateri od njih izstrelil usodne krogle; ker ruske oblasti nekaterim poslancem in nacionalnim delegacijam niso dovolile vstopa na ozemlje Ruske federacije in zato niso mogli prisostvovati pogrebu Borisa Nemcova;

  B.     ker je podpredsednica/visoka predstavnica Federica Mogherini 28. februarja 2015 dejala, da je bil Boris Nemcov odločen zagovornik sodobne, uspešne, demokratične in v svet odprte Ruske federacije;

  C.     ker Rusko federacijo polnopravno članstvo v Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter podpis splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah zavezujeta spoštovanju univerzalnih načel demokracije, načela pravne države ter temeljnih svoboščin in človekovih pravic; ker Rusija ne izpolnjuje svojih mednarodnih in nacionalnih obveznosti, saj je mnogokrat hudo kršila načelo pravne države in v zadnjih letih sprejela restriktivne zakone z nejasnimi določbami, ki se uporabljajo za nadaljnje omejevanje opozicije in akterjev civilne družbe ter oviranje svobode izražanja in zbiranja;

  D.     ker se je stanje na področju človekovih pravic v zadnjih nekaj letih občutno poslabšalo; ker se predstavnikom EU selektivno prepoveduje vstop v Rusijo iz očitno neobjektivnih razlogov; ker ruske oblasti nekaterim poslancem in nacionalnim delegacijam niso dovolile vstopa na ozemlje Ruske federacije in zato niso mogli prisostvovati pogrebu Borisa Nemcova;

  E.     ker je vse večja potreba po enotni, odločni, dosledni in celostni politiki EU do Rusije, ki bi jo podpirale vse države članice, s podporo in pomočjo, utemeljeno z odločno in pošteno kritiko na podlagi univerzalnih vrednot, h katerih spoštovanju sta se zavezali EU in Rusija;

  F.     ker je bil opozicijski voditelj Aleksej Navalni 19. februarja 2015 obsojen na 15-dnevno zaporno kazen, ker je delil letake z obvestilom o predvidenem shodu; ker ga je sodišče 30. decembra 2014 pogojno obsodilo na tri leta in pol zapora, njegovega brata Olega Navalnega pa je obsodilo na tri leta in pol zapora;

  G.     ker je sodišče v Moskvi 4. marca 2015 zavrnilo še eno pritožbo, ki jo je vložila Nadja Savčenko, ker naj bi bila nezakonito v priporu v Ruski federaciji, pri čemer se je sklicevala na imuniteto, ki jo ima kot poslanka parlamentarne skupščine Sveta Evrope; ker je 4. marca preteklo že 82 dni, odkar Nadja Savčenko gladovno stavka, in ker lahko tako dolgo obdobje zavračanja hrane pusti trajne posledice za njeno zdravje ali povzroči njeno smrt;

  H.     ker je preteklo že šest mesecev, odkar je ruska varnostna služba na estonskem ozemlju ugrabila estonskega policista Estona Kohverja, s čimer je kršila mednarodno pravo; ker je Eston Kohver še vedno nezakonito v moskovskem zaporu Lefortovo; kjer ni deležen ustrezne pravne pomoči in mu je bila odvzeta pravica do poštenega sojenja, neupravičeno pa mora tudi opraviti psihiatrični pregled, katerega podrobnosti niso znane;

  I.      ker Evropska ustanova za demokracijo ciljno obravnava vprašanje pluralnosti medijev v ruskem jeziku in je bila skupaj s svojimi partnerjih pozvana k oblikovanju novih medijskih pobud;

  1.      je zelo pretresen zaradi umora Borisa Nemcova, ki je bil ustreljen v bližini Kremlja na območju, kjer so nameščene videokamere in je pod nadzorom policije in varnostnih služb, pri čemer gre za najodmevnejši politični atentat v novejši ruski zgodovini,

  2.      izkazuje čast Borisu Nemcovu, vidnemu opozicijskemu voditelju ter ustanovitelju in voditelju političnega gibanja Solidarnost ter glavnemu kritiku predsednika Vladimirja Putina in nasprotniku vojne v Ukrajini, ki je bil človek poguma in prepričanja ter je v vsej svoji politični karieri ostal pošten in iskren, poleg tega je vse svoje življenje posvetil zavzemanju za bolj demokratično, uspešno in odprto Rusijo ter za močne partnerske odnose med Rusijo ter njenimi sosedami in partnerji;

  3.      izreka iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem, članom opozicije in ruskemu narodu; obsoja odločitev ruskega vodstva, da nekaterim diplomatom EU in nacionalnim delegacijam prepreči prisostvovanje pogrebu Borisa Nemcova in EU onemogoči, da izkaže čast pogumnim ruskim državljanom, ki se zavzemajo za univerzalne vrednote;

  4.      zahteva neodvisno preiskavo umora; meni, da bi lahko s pomočjo instrumentov, ki so na voljo v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Sveta Evrope in Združenih narodov, zagotovili nepristransko in pošteno preiskavo;

  5.      poziva Svet, Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju politike do Rusije upoštevajo, da so v političnem vzdušju, ki so ga ustvarile ruske oblasti, dobri pogoji za tovrstne umore, nasilje in pritiske;

  6.      je zelo zaskrbljen zaradi ruskega političnega režima, za katerega je vse bolj značilna uporaba represije in terorja znotraj svojih meja ter sodelovanje v vojni in nasilju zunaj svojih meja;

  7.      poziva ruske oblasti, naj končajo sramotno propagando in informacijsko vojno proti sosednjim državam, zahodnemu svetu in svojemu narodu, saj Rusija s tem postaja država terorja in strahu, v kateri se s priključitvijo Krima in stopnjevanjem vojne v Ukrajini krepi nacionalistična evforija in v kateri Kremelj namenoma vzbuja sovraštvo in povzroča spopade; obsoja novo propagandno vojno proti demokratičnim in temeljnim vrednotam, s katero se želi sporočiti, da so te vrednote ruski družbi tuje; opozarja na to, da sta se EU in Ruska federacija v mnogih mednarodnih deklaracijah in pogodbah zavezali varstvu univerzalnih demokratičnih vrednot in temeljnih pravic;

  8.      je zelo zaskrbljen zaradi umorov in sistematičnega ustrahovanja in nadlegovanja članov opozicije, novinarjev in ljudi, ki so kritični do oblasti, med katerimi sta Ana Politkovska, kritična novinarka, ki so jo ubili leta 2006 v Moskvi, in Natalija Estemirova, aktivistka za človekove pravice, ki so jo leta 2009 v Čečeniji ugrabili in ustrelili, pa tudi zaradi nenehnega vala napadov na neodvisne organizacije za človekove pravice in skupine civilne družbe v Rusiji; obsoja aretacijo poslanca ukrajinskega parlamenta in člana parlamentarne skupščine Sveta Evrope Oleksija Hončarenka 1. marca 2015;

  9.      je zelo zaskrbljen, ker Rusija ne spoštuje mednarodnih pravnih obveznosti, ki jih ima kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ter temeljnih človekovih pravic in načela pravne države; meni, da bi morala Ruska federacija izpolniti obveznosti, ki jih je sprejela; obžaluje, da najnovejši dogodki dokazujejo, da Rusija ne gre po poti delujoče demokracije, ki vključuje spoštovanje opozicije, načela pravne države in neodvisnosti sodstva v državi;

  10.    poziva ruske oblasti, naj takoj izpustijo vse politične zapornike, tudi Olega Navalnega;

  11.    poziva ruske oblasti, naj nemudoma izpustijo poslanko ukrajinskega parlamenta in parlamentarne skupščine Sveta Evrope Nadjo Savčenko, ki je bila ugrabljena na ozemlju Ukrajine in je nezakonito v zaporu v Rusiji; poudarja, da je Rusija odgovorna za njeno krhko zdravstveno stanje;

  12.    poziva k takojšnji izpustitvi estonskega policista Estona Kohverja in njegovi varni vrnitvi v Estonijo;

  13.    izjavlja, da prava podpora Rusiji pomeni podpiranje ruskih demokratov, ki se borijo za dostojanstvo in za Rusijo vrednot in ki si zaslužijo našo popolno solidarnost;

  14.    poziva Evropski parlament, naj sestavi seznam nevladnih organizacij na področju človekovih pravic, ki delujejo v Ruski federaciji in na zasedenem Krimu, in naj te organizacije podpre;

  15.    poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj oblikujeta odločnejše programe v podporo ruski civilni družbi ter naj poiščeta in razvijeta nove možnosti za sodelovanje z njimi z namenom spodbujanja vrednot demokracije, človekovih pravic in načela pravne države;

  16.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.