NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 51k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


usilující o pozastavení poskytování humanitární pomoci táboru v Tindúfu z důvodu zpronevěry prostředků ze strany Fronty Polisario


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení Evropského parlamentu usilující o pozastavení poskytování humanitární pomoci táboru v Tindúfu z důvodu zpronevěry prostředků ze strany Fronty Polisario  
B8‑0297/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na články 196 a 214 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci,

–       s ohledem na závěry č. 91 (LII) výkonného výboru Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky z roku 2001,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) odhalil, že existuje síť zaměřená na zpronevěru humanitární pomoci, která nebyla poskytována uprchlíkům, ale distribuována na subsaharské trhy;

B.     vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebyl schopen provést žádné spolehlivé sčítání populace tábora v Tindúfu;

1.      odsuzuje přístup alžírských úřadů, které odmítají spolupracovat s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky s cílem provést transparentní sčítání populace a bojovat proti zpronevěře humanitární pomoci ze strany Fronty Polisario;

2.      žádá Komisi, aby neprodleně pozastavila poskytování humanitární pomoci táboru v Tindúfu, a to do doby, dokud Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nestanoví počet uprchlíků;

3.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí