PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 117kWORD 48k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o obustavi dodjele humanitarne pomoći izbjegličkom kampu Tindouf zbog njezine nenamjenske uporabe za koju je odgovoran Front Polisario


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obustavi dodjele humanitarne pomoći izbjegličkom kampu Tindouf zbog njezine nenamjenske uporabe za koju je odgovoran Front Polisario  
B8-0297/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 196. i 214. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći,

–       uzimajući u obzir zaključke br. 91 (LII) iz 2001. izvršnog odbora Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) otkrio nenamjensku uporabu humanitarne pomoći, koja se nije pružala izbjeglicama, već se slala na subsaharska tržišta;

B.     budući da Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice nije mogao izraditi nikakav pouzdan popis izbjeglica u kampu Tindouf;

1.      osuđuje stav alžirskih vlasti koje odbijaju surađivati s Uredom visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice kako bi se izradio transparentan popis izbjeglica i suzbila nenamjenska uporaba humanitarne pomoći koju provodi Front Polisario;

2.      traži od Komisije da smjesta obustavi dodjelu humanitarne pomoći kampu Tindouf sve dok Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice ne izradi popis izbjeglica;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti