REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 50k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par humānās palīdzības apturēšanu Tindufas bēgļu nometnei kustības Front Polisario īstenotas līdzekļu piesavināšanās dēļ


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par humānās palīdzības apturēšanu Tindufas bēgļu nometnei kustības Front Polisario īstenotas līdzekļu piesavināšanās dēļ  
B8‑0297/2015

Eiropas Parlaments,

–       vu les articles 196 et 214 du traité de fonctionnement de l'Union européenne,

–       ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību,

–       ņemot vērā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja izpildu komitejas 2001. gada secinājumus Nr. 91 (LII),

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir atklājis, ka pastāv humānās palīdzības līdzekļu piesavināšanās tīkls un ka šī palīdzība nav nonākusi pie bēgļiem, bet drīzāk ir novirzīta Subsahāras valstu tirgos;

B.     tā kā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) nav spējis veikt nevienu pienācīgi ticamu situācijas novērtējumu Tindufas nometnē,

1.      pauž nosodījumu par Alžīrijas iestāžu attieksmi, atsakoties sadarboties ar Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju, lai veiktu pārredzamu novērtējumu un cīnītos pret humānās palīdzības līdzekļu piesavināšanos no kustības Front Polisario puses;

2.      prasa Komisijai nekavējoties apturēt humānās palīdzības piešķiršanu Tindufas bēgļu nometnei, līdz UNHCR veiks bēgļu uzskaitījumu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika