ONTWERPRESOLUTIE
PDF 113kWORD 48k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


tot opschorting van de humanitaire hulp aan het kamp van Tindouf wegens verduistering van middelen door Polisario


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

tot opschorting van de humanitaire hulp aan het kamp van Tindouf wegens verduistering van middelen door Polisario  
B8-0297/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de artikelen 196 en 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp,

–       gezien conclusies nr. 91 (LII) van het Uitvoerend Comité van het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor vluchtelingen van 2001),

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft onthuld dat er een netwerk bestaat voor het verduisteren van humanitaire hulp, die dus niet bij de vluchtelingen is terechtgekomen, maar veeleer op de markten bezuiden de Sahara is herverdeeld;

B.     overwegende dat het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) geen enkele betrouwbare volkstelling in het kamp van Tindouf heeft kunnen verrichten;

1.      veroordeelt de houding van de Algerijnse autoriteiten die weigeren met het Hoge Commissariaat voor vluchtelingen samen te werken om een transparante telling te verrichten en het verduisteren van humanitaire hulp door Polisario tegen te gaan;

2.      verzoekt de Commissie om de humanitaire hulp voor het kamp van Tindouf onmiddellijk op te schorten zolang het UNHCR geen telling van het aantal vluchtelingen heeft verricht;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid