PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 118kWORD 52k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la suspendarea ajutorului umanitar pentru tabăra de refugiați de la Tindouf, din cauza deturnării fondurilor de către Frontul Polisario


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la suspendarea ajutorului umanitar pentru tabăra de refugiați de la Tindouf, din cauza deturnării fondurilor de către Frontul Polisario  
B8-0297/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolele 196 și 214 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar,

–       având în vedere Concluziile nr. 91 (LII) ale Comitetului executiv al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați din 2001,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a dezvăluit existența unei rețele de deturnare a ajutorului umanitar, care nu era atribuit refugiaților ci redistribuit pe piețele din regiunea subsahariană;

B.     întrucât nu a fost realizat niciun recensământ fiabil al taberei de refugiați de la Tindouf de către Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR),

1.      condamnă atitudinea autorităților algeriene care refuză cooperarea cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în vederea efectuării unui recensământ transparent și a combaterii deturnării ajutorului umanitar de către Frontul Polisario;

2.      solicită Comisiei să suspende imediat acordarea ajutorului umanitare pentru tabăra de la Tindouf, până la realizarea unui recensământ al numărului de refugiați de către ICNUR;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului, precum și parlamentelor naționale ale statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate