NÁVRH UZNESENIA
PDF 121kWORD 50k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o pozastavení poskytovania humanitárnej pomoci táboru v Tindoufe z dôvodu zneužívania prostriedkov hnutím Front Polisario


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pozastavení humanitárnej pomoci táboru v Tindoufe z dôvodu zneužívania prostriedkov hnutím Front Polisario  
B8-0297/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na články 196 a 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci,

–       so zreteľom na závery č. 91 (LII) výkonného výboru Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov z roku 2001,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odhalil sieť zneužívajúcu humanitárnu pomoc, ktorá nebola poskytovaná utečencom, ale prerozdeľovaná na subsaharských trhoch;

B.     keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) nemohol získať spoľahlivé údaje o tábore v Tindoufe;

1.      odsudzuje postoj alžírskych orgánov, ktoré odmietajú spolupracovať s Úradom vysokého komisára pre utečencov pri získavaní transparentných údajov a v boji proti zneužívaniu humanitárnej pomoci hnutím Front Polisario;

2.      žiada Komisiu, aby ihneď pozastavila poskytovanie humanitárnej pomoci táboru v Tindoufe dovtedy, kým UNHCR nezíska údaje o počte utečencov;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia