PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 117kWORD 49k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prekinitvi dodeljevanja humanitarne pomoči v begunskem taborišču Tindouf zaradi odtujevanja sredstev s strani Fronte Polisario


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prekinitvi dodeljevanja humanitarne pomoči v begunskem taborišču Tindouf zaradi odtujevanja sredstev s strani Fronte Polisario  
B8-0297/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju členov 196 in 214 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči,

–       ob upoštevanju sklepov št. 91 (LII) izvršnega odbora Visokega komisariata Združenih narodov za begunce iz leta 2001,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) razkril obstoj mreže, ki preusmerja humanitarno pomoč, da ta ni dodeljena beguncem, ampak se razdeljuje po podsaharskih trgih;

B.     ker Visokemu komisariatu Združenih narodov za begunce ni uspelo zanesljivo popisati vseh beguncev v taborišču;

1.      obsoja ravnanje alžirskih oblasti, ki ne želijo sodelovati z Visokim komisariatom za begunce pri pripravi preglednega popisa in v boju proti odtujevanju sredstev s strani Fronte Polisario;

2.      poziva Komisijo, naj nemudoma prekine dodeljevanje humanitarne pomoči za begunsko taborišče Tindouf, vse dokler Visoki komisariat Združenih narodov za begunce ne bo opravil popisa vseh beguncev;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov