PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 113kWORD 50k
26.2.2015
PE552.278v01-00
 
B8-0298/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la eliminarea dispozitivelor de predare a limbilor și culturilor de origine


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la eliminarea dispozitivelor de predare a limbilor și culturilor de origine  
B8-0298/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 77/486/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind educația copiilor lucrătorilor migranți,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Programul ELCO (enseignements de langue et de culture d'origine – predarea limbii și culturii de origine), introdus în Franța în 1975, își propunea să faciliteze adaptarea copiilor lucrătorilor migranți;

B.     întrucât, prin Programul ELCO, stăpânirea limbii materne devine prioritară în raport cu franceza („limbă secundară”);

C.     întrucât școala nu trebuie să fie preocupată de specificitățile culturale și familiale, care țin de sfera privată;

D.     întrucât Directiva 77/486/CEE justifica aceste programe destinate copiilor lucrătorilor migranți „în vederea facilitării în principal a posibilei lor reintegrări în statul membru de origine”,

1.      Consideră că Programul ELCO nu mai este deloc adaptat unei imigrări care se caracterizează prin sedentarizarea în țara-gazdă și că el favorizează apariția unor comunități paralele;

2.      afirmă că asimilarea necesită învățarea și stăpânirea perfectă a limbii țării-gazdă;

3.      solicită Comisiei să elimine dispozitivele de predare a limbilor și culturilor de origine și să consolideze învățarea limbii franceze pentru copiii respectivi;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului precum și statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate