NÁVRH USNESENÍ
PDF 114kWORD 49k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o oživení vydavatelské činnosti v Evropě


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o oživení vydavatelské činnosti v Evropě  
B8‑0300/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že ve snaze čelit krizi v odvětví vydavatelství požádal italský svaz zastupující odvětví tištěných sdělovacích prostředků (Federazione della Filiera della Carta e della Grafica) stát, aby mladým lidem ve věku od 18 do 25 let – cílové skupině, která skýtá nejméně pět milionů potenciálních čtenářů – věnoval poukazy na nákup v hodnotě nejvýše 100 eur na osobu, které by pokryly 75 % nákladů na nákup knih, novin či na předplatné na časopisy nebo noviny;

B.     vzhledem k tomu, že v roce 2013 přestalo nejméně 1,9 milionů lidí pravidelně číst noviny a 3,6 milionů osob periodika a že více než polovina italských obyvatel přečte za rok méně než jednu knihu;

1.      vyzývá Komisi, aby kromě výše uvedených iniciativ přijala opatření ke zvýšení prodeje těchto produktů a k podpoře podniků činných v odvětví vydavatelství, a to vyčleněním finančních prostředků či zahájením projektů, které by členské státy v podobných iniciativách podpořily.

Právní upozornění - Ochrana soukromí