RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 103kWORD 45k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


kirjastustegevuse hoogustamise kohta Euroopas


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kirjastustegevuse hoogustamise kohta Euroopas  
B8-0300/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Itaalia Paberi- ja Trükitööstuse Föderatsioon palus riigil anda 18–25aastastele noortele, mis tähendab vähemalt 5 miljonit potentsiaalset lugejat, igaühele kuni 100 euro suuruse ostutšeki, millega on võimalik katta 75% raamatute ja ajakirjade ostmise või ajakirjade ja ajalehtede tellimise kuludest;

B.     arvestades, et 2013. aastal lõpetas vähemalt 1,9 miljonit inimest ajalehtede ja 3,6 miljonit inimest perioodikaväljaannete regulaarse lugemise ning üle poole Itaalia elanikest loevad aastas keskmiselt vähem kui ühe raamatu;

1.      palub komisjonil sekkuda, et edendada nimetatud kaupade ostmist ja lisaks eelnimetatud algatustele toetada kirjastamisega tegelevaid ettevõtjaid, eraldades rahalisi vahendeid või algatades projekte, millega toetatakse liikmesriikide sarnaseid algatusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika