PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 103kWORD 45k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kustannusalan elvyttämisestä Euroopassa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kustannusalan elvyttämisestä Euroopassa  
B8-0300/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että kustannusalan kriisin ratkaisemiseksi italialainen paperi- ja painatusalan liitto Federazione della Filiera della Carta e della Grafica on pyytänyt, että valtio myöntäisi 18–25-vuotiaille nuorille (vähintään 5 miljoonaa potentiaalista lukijaa) enintään 100 euron suuruisen avustuksen henkeä kohti, jonka tavoitteena olisi kattaa 75 prosenttia kirjojen ja lehtien ostamisesta tai aikakausi- ja sanomalehtien tilaamisesta aiheutuvista kuluista;

B.     ottaa huomioon, että vuonna 2013 vähintään 1,9 miljoonaa henkeä lopetti sanomalehden säännöllisen lukemisen ja 3,6 miljoonaa henkeä aikakausilehden säännöllisen lukemisen ja että Italiassa yli puolet väestöstä lukee vähemmän kuin yhden kirjan vuodessa;

1.      kehottaa komissiota toteuttamaan toimia näiden tuotteiden kysynnän lisäämiseksi ja tukemaan kustannusalalla toimivia yrityksiä edellä mainitun aloitteen avulla myöntämällä määrärahoja tai toteuttamalla hankkeita, jotka tukevat jäsenvaltioita tällaisissa valinnoissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö