ONTWERPRESOLUTIE
PDF 109kWORD 46k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bevordering van het uitgeverswezen in Europa


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bevordering van het uitgeverswezen in Europa  
B8-0300/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Federazione della Filiera della Carta e della Grafica de Italiaanse staat heeft verzocht om, ter bestrijding van de crisis in het uitgeverswezen, aan jongeren tussen 18 en 25 jaar, een doelgroep met ten minste 5 miljoen potentiële lezers, een cheque ter waarde van maximaal 100 euro per persoon te verstrekken, om 75% van de kosten voor de aanschaf van boeken, kranten of abonnementen op tijdschriften of dagbladen te dekken;

B.     overwegende dat in 2013 ten minste 1,9 miljoen mensen opgehouden zijn met het regelmatig lezen van een dagblad en 3,6 miljoen mensen met het regelmatig lezen van een tijdschrift en dat in Italië meer dan de helft van de bevolking minder dan een boek per jaar leest;

1.      verzoekt de Commissie om maatregelen te nemen om de aanschaf van dergelijke producten te bevorderen en ondernemingen in deze sector te steunen ter aanvulling van bovenstaande initiatieven, door middel van fondsen of projecten om de lidstaten te ondersteunen bij het maken van dergelijke keuzes.

Juridische mededeling - Privacybeleid