PROJEKT REZOLUCJI
PDF 117kWORD 47k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ożywienia działalności wydawniczej w Europie


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ożywienia działalności wydawniczej w Europie  
B8-0300/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że aby zmierzyć się z kryzysem w sektorze wydawniczym federacja branży papierniczej i graficznej zwróciła się do państwa o zapewnienie młodym ludziom w wieku 18–25 lat, będących grupą docelową liczącą co najmniej 5 mln potencjalnych czytelników, „bonu na zakupyˮ, na kwotę maksymalnie 100 EUR na osobę, w celu pokrycia 75% kosztów zakupu książek i gazet oraz kosztów prenumeraty czasopism i dzienników;

B.     mając na uwadze, że w 2013 r. regularnie czytać dziennik przestało co najmniej 1,9 mln osób, a periodyk 3,6 mln osób, przy czym we Włoszech ponad połowa ludności czyta mniej niż jedną książkę rocznie;

1.      zwraca się do Komisji o podjęcie działań w celu sprzyjania wzrostowi zakupu tych produktów oraz wspierania, obok wyżej wymienionych inicjatyw, przedsiębiorstw działających w branży wydawniczej poprzez przydział środków lub uruchamianie projektów wspierających państwa członkowskie w podejmowaniu tego typu wyborów.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności