FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 110kWORD 46k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att blåsa nytt liv i förlagsverksamheten i Europa


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om att blåsa nytt liv i förlagsverksamheten i Europa  
B8‑0300/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     För att komma till rätta med förlagskrisen har Federazione della Filiera della Carta e della Grafica (sammanslutning av företag inom pappers- och tryckindustrin) uppmanat staten att erbjuda ungdomar mellan 18 och 25 år (en målgrupp som motsvarar fem miljoner potentiella läsare) en slags värdecheck på högst 100 euro per person, som ska täcka 75 procent av kostnaderna för köp av böcker, tidningar och prenumerationer på tidskrifter och dagstidningar.

B.     Under 2013 upphörde 1,9 miljoner människor att läsa en dagstidning och 3,6 miljoner människor att läsa en tidskrift regelbundet, och i Italien läser hälften av befolkningen mindre än en bok om året.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att stimulera till köp av dessa produkter och att stödja företag inom förlagsbranschen, även genom att avsätta medel eller inleda projekt till stöd för medlemsstaterna när det gäller detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy