PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 117kWORD 50k
25.3.2015
PE552.284v01-00
 
B8-0301/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl diplomatinių santykių su Sirija atkūrimo


Marie-Christine Arnautu ir Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl diplomatinių santykių su Sirija atkūrimo  
B8‑0301/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1977 m. Europos Sąjungos ir Sirijos bendradarbiavimo susitarimą,

‑       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtą rezoliuciją Nr. 2139 (2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi humanitarinė krizė Sirijoje tik gilėja, o kovos kiekvieną savaitę vis intensyvėja;

B.     kadangi humanitarinė pagalba gali būti teikiama tik bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis;

C.     kadangi džihadistų grupuotės kelia grėsmę Europos šalių stabilumui;

D.     kadangi atėjo laikas imtis veiksmų ir padėti Sirijos vyriausybei reaguoti į humanitarinę katastrofą, kuri kilo dėl ginkluotų teroristinių grupuočių, besivadovaujančių islamistų ideologija, veiksmų;

E.     kadangi siekiant išspręsti konfliktus būtina diskutuoti su visomis šalimis, visų pirma su teisėtomis valdžios institucijomis;

1.      ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares vėl atidaryti ambasadas Damaske;

2.      ragina normalizuoti diplomatinius santykius su Sirija, kad vėl būtų pradėtas dialogas su Sirijos Arabų Respublikos valdžios institucijomis;

3.      ragina vėl imtis bendradarbiavimo saugumo srityje su Sirijos ginkluotosiomis pajėgomis siekiant kovoti su džihadistų grupuotėmis;

4.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika