RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 107kWORD 46k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


poliitilise varjupaiga taotluste kohta Itaalias ning Kreeka, Bulgaaria ja Ungari rikkumiste kohta ühenduse suuniste järgimisel


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek poliitilise varjupaiga taotluste kohta Itaalias ning Kreeka, Bulgaaria ja Ungari rikkumiste kohta ühenduse suuniste järgimisel  
B8-0302/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Friuli-Venezia Giulia maakonna Gorizia prefektuur on andnud teada nende Kreekast, Bulgaariast ja Ungarist tulevate afgaani ja pakistani sisserändajate arvu suurenemisest, kes esitavad varjupaigataotluse Itaalias;

B.     arvestades, et nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 343/2003 (varem Dublini konventsioon) on kehtestatud kolmandate riikide kodanike esitatud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava riigi kindlaksmääramise kriteeriumid ja mehhanismid ning nimetatud määruses on sätestatud, et varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutab liikmesriik, kelle piiri taotluse esitaja esimesena ebaseaduslikult ületas;

1.      palub komisjonil uurida Itaalia idapiiril toimuvat.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika