PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 109kWORD 46k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


poliittista turvapaikkaa koskevasta hakemuksesta Italiassa: Kreikan, Bulgarian ja Unkarin syyllistyminen yhteisön lainsäädännön rikkomiseen


Mara Bizzotto

B8‑0302/2015 Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys poliittista turvapaikkaa koskevasta hakemuksesta Italiassa: Kreikan, Bulgarian ja Unkarin syyllistyminen yhteisön lainsäädännön rikkomiseen  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että Friuli Venezia Giuliassa Gorizian prefektuuri on ilmoittanut, että Kreikasta, Bulgariasta ja Unkarista tulevien, Italiasta turvapaikkaa hakevien afgaani- ja pakistanilaispakolaisten määrä on kasvanut;

B.     toteaa, että 18. helmikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 343/2003 (aiemmin Dublinin yleissopimuksessa) vahvistetaan perusteet ja menettelyt, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, sekä säädetään, että turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa on ensimmäinen jäsenvaltio, jonka rajat hakija on laittomasti ylittänyt;

1.      kehottaa komissiota selvittämään Italian itärajan tilanteen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö