PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 117kWORD 49k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


Politinio prieglobsčio prašymai Italijoje: Graikijos, Bulgarijos ir Vengrijos pažeidžiamos Bendrijos taisyklės


Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos „Politinio prieglobsčio prašymai Italijoje: Graikijos, Bulgarijos ir Vengrijos pažeidžiamos Bendrijos taisyklės“  
B8‑0302/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Friulio-Venecijos Džulijos regiono Goricijos prefektūra skundžiasi tuo, jog iš Graikijos, Bulgarijos ir Vengrijos atvyksta vis daugiau Afganistano ir Pakistano migrantų, kurie prašo prieglobsčio Italijoje;

B.     kadangi 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 343/2003 (anksčiau Dublino konvencija) nustatyti kriterijai ir mechanizmai, kuriuos taikant sprendžiama, kuri valstybė narė turi nagrinėti trečiosios šalies piliečio pateiktą prieglobsčio prašymą, ir kadangi jame aiškiai nurodyta, kad prieglobsčio prašymą nagrinėja ta valstybė narė, į kurią prieglobsčio prašytojas be leidimo atvyko pirmiausia;

1.      ragina Komisiją atlikti tyrimą, kas vyksta prie rytinės Italijos sienos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika