REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 126kWORD 49k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par politiskā patvēruma pieprasījumiem Itālijā — Kopienas pamatnostādņu pārkāpumi Grieķijai, Bulgārijai un Ungārijai


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par politiskā patvēruma pieprasījumiem Itālijā — Kopienas pamatnostādņu pārkāpumi Grieķijai, Bulgārijai un Ungārijai  
B8‑0302/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Friuli-Venēcijā Džūlijā Gorīcijas prefektūra informē, ka pieaug tādu Afganistānas un Pakistānas izcelsmes imigrantu skaits, kuri ierodas no Grieķijas, Bulgārijas un Ungārijas un pieprasa patvērumu Itālijā;

B.     tā kā Padomes 2003. gada 18. februāra Regulā (EK) Nr. 343/2003 (agrākajā Dublinas konvencijā) ir paredzēti kritēriji un mehānismi, kā noteikt dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieprasījuma izskatīšanu, un noteikts, ka par patvēruma pieprasījuma izskatīšanu atbildīga ir pirmā dalībvalsts, kuras robežu pieprasījuma iesniedzējs ir nelegāli šķērsojis,

1.      aicina Komisiju izmeklēt, kas notiek uz Itālijas austrumu robežas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika