ONTWERPRESOLUTIE
PDF 110kWORD 46k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de aanvraag van politiek asiel in Italië: schending van de communautaire regelgeving door Griekenland, Bulgarije en Hongarije


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de aanvraag van politiek asiel in Italië: schending van de communautaire regelgeving door Griekenland, Bulgarije en Hongarije  
B8-0302/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de prefectuur van Gorizia in Friuli Venezia Giulia meldt dat een toenemend aantal uit Griekenland, Bulgarije en Hongarije komende Afghaanse en Pakistaanse immigranten een asielaanvraag indienen in Italië;

B.     overwegende dat in Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 (voorheen de Overeenkomst van Dublin) de criteria en mechanismen zijn vastgesteld om te bepalen welke lidstaat bevoegd is om een door burgers van een derde land ingediende asielaanvraag te behandelen, met de bepaling dat het eerste land is waarvan de aanvrager illegaal de grens heeft overgestoken, voor de asielaanvraag bevoegd is;

1.      verzoekt de Commissie de situatie aan de Italiaanse oostgrens te onderzoeken.

Juridische mededeling - Privacybeleid