PROJEKT REZOLUCJI
PDF 118kWORD 48k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wniosków o azyl polityczny we Włoszech: łamanie przepisów wspólnotowych przez Grecję, Bułgarię i Węgry


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosków o azyl polityczny we Włoszech: łamanie przepisów wspólnotowych przez Grecję, Bułgarię i Węgry  
B8-0302/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w regionie Friuli-Wenecja Julijska władze prowincji Gorycja donoszą o wzroście liczby imigrantów afgańskich i pakistańskich przybywających z Grecji, Bułgarii i Węgier, którzy ubiegają się o azyl we Włoszech;

B.     mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. (wcześniej Konwencja dublińska) określa kryteria i procedury określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o azyl wniesionych przez obywateli państw trzecich i stanowi, że państwem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu jest pierwsze państwo członkowskie, którego granice ubiegający się o azyl przekroczył niezgodnie z przepisami;

1.      zwraca się do Komisji o zbadanie sytuacji na wschodniej granicy Włoch.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności