PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 113kWORD 48k
25.3.2015
PE552.285v01-00
 
B8-0302/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prošnji za politični azil v Italiji: kršitev predpisov Skupnosti s strani Grčije, Bolgarije in Madžarske


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prošnji za politični azil v Italiji: kršitev predpisov Skupnosti s strani Grčije, Bolgarije in Madžarske  
B8-0302/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker po podatkih prefekture v Gorici v Furlaniji–Julijski krajini narašča število afganistanskih in pakistanskih priseljencev, ki prihajajo iz Grčije, Bolgarije in Madžarske in v Italiji zaprosijo za azil;

B.     ker so v Uredbi Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 (prej Dublinska konvencija) določena merila in mehanizmi za določitev države članice, ki je pristojna za preučitev prošenj za azil, ki jih vložijo državljani tretjih držav, določeno pa je tudi, da je prva država, katere mejo nezakonito prestopi prosilec, pristojna za prošnjo za azil;

1.      poziva Komisijo, naj preuči dogajanje na vzhodni italijanski meji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov