RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 46k
25.3.2015
PE552.287v01-00
 
B8-0304/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


ELi ühise erifondi loomise kohta Venemaale kehtestatud osalisest embargost tekkinud suure majandusliku kahju korvamiseks


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ELi ühise erifondi loomise kohta Venemaale kehtestatud osalisest embargost tekkinud suure majandusliku kahju korvamiseks  
B8-0304/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Venemaa ja Ukraina konflikti tõttu otsustas Euroopa Liit kehtestada Venemaale majandussanktsioonid osalise embargo vormis kuni konflikti rahumeelse lahendamiseni;

B.     arvestades, et praegu on meetmed peatatud, kuna Venemaa vägivallaaktide sagenemine on ajutiselt vähenenud;

C.     arvestades, et EL on kandnud tänaseks kahju kokku 21 miljardit eurot puuduva ekspordi tõttu, nagu kinnitas Hispaania välisminister Euroopa välisministrite kohtumisel;

D.     arvestades, et Itaalia ettevõtjad on peamised embargo tõttu kannatajad Euroopas;

1.      palub komisjonil luua liikmesriikidele ette nähtud erifondi, mille abil korvata osaliselt või täielikult saamata jäänud tulu kahju kannatanud sektorites kuni sanktsioonide lõppemiseni.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika