NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 48k
25.3.2015
PE552.287v01-00
 
B8-0304/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zriadení osobitného fondu pre náhradu veľkých hospodárskych strát EÚ vzniknutých v dôsledku čiastočného embarga proti Rusku


Aldo Patriciello

Uznesenie Európskeho parlamentu o zriadení osobitného fondu pre náhradu veľkých hospodárskych strát EÚ vzniknutých v dôsledku čiastočného embarga proti Rusku  
B8-0304/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európska únia sa v nadväznosti na rusko-ukrajinský konflikt rozhodla uplatňovať proti Rusku hospodárske sankcie čiastočného embarga až do mierového vyriešenia konfliktu;

B.     keďže v súčasnosti je uplatňovanie týchto opatrení pozastavené vzhľadom na dočasné zníženie eskalácie násilia zo strany Ruska;

C.     keďže EÚ v dôsledku nezrealizovaného vývozu utrpela doteraz celkovú stratu 21 miliárd eur, ako potvrdil minister zahraničných vecí Španielska pri príležitosti zasadnutia ministrov zahraničných vecí v rámci Európskej rady;

D.     keďže talianski podnikatelia patria medzi hlavné subjekty, ktoré sú na európskej úrovni silne poškodené v dôsledku tohto embarga;

1.      vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila osobitný fond určený pre členské krajiny na účely čiastočného alebo úplného nahrádzania ušlého zisku poškodených subjektov, a to až do zrušenia sankcií.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia