NÁVRH USNESENÍ
PDF 115kWORD 51k
25.3.2015
PE552.290v01-00
 
B8-0307/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o mechanismu přenesení daňové povinnosti: o jeho dopadu na italské zemědělsko–potravinářské odvětví


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o mechanismu přenesení daňové povinnosti: o jeho dopadu na italské zemědělsko–potravinářské odvětví  
B8‑0307/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že zákon o stabilitě italské vlády na rok 2015 rozšířil mechanismus zpětného uplatňování DPH na velké distribuční sítě, jako jsou hypermarkety, supermarkety a diskontní obchody s potravinami; a podle tohoto opatření tyto velké distribuční sítě nebudou platit DPH při nákupech dodavatelům, ale přímo státní pokladně;

B.     vzhledem k tomu, že toto opatření, které by pro stát mělo bránit daňovým únikům, zkomplikuje účetnictví a daňová přiznání a radikálně sníží peněžní tok generovaný DPH, což se bude týkat těchto velkých distribučních sítí i jejich dodavatelů; vzhledem k tomu, že podle odhadů asociací ASSICA a Federalimentare toto opatření připraví podniky v tomto odvětví o likviditu a bude je nutit, aby si braly půjčky k pokrytí nákladů na podnikovou správu;

C.     vzhledem k tomu, že celkový dopad tohoto opatření na zemědělsko–potravinářské odvětví, jež od počátku krize bojuje s prudkým poklesem spotřeby o 14 procentních bodů, by činil až 8 miliard euro; vzhledem k tomu, že se očekávají nepříznivé důsledky pro zaměstnanost, pro celý zemědělsko-potravinářský dodavatelský řetězec a následně i na celostátní úrovni;

1.      vyzývá Komisi, aby zasáhla s cílem zabránit tomu, aby dotyčný právní předpis dále nezhoršil problémy zemědělsko–potravinářského odvětví.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí