PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 119kWORD 50k
25.3.2015
PE552.290v01-00
 
B8-0307/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


Atvirkštinis apmokestinimas: poveikis Italijos žemės ūkio maisto produktų sektoriui


Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos „Atvirkštinis apmokestinimas: poveikis Italijos žemės ūkio maisto produktų sektoriui“  
B8‑0307/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Italijos vyriausybė 2015 m. stabilumo įstatymu nustatė, kad atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas taikomas stambaus masto mažmeninei prekybai, t. y., itin dideliems ir kitiems prekybos centrams bei pigių maisto prekių prekybos centrams; kadangi įstatyme numatyta, kad prekybos centrai už parduotas prekes gautą PVM turės pervesti ne tiekėjams, o tiesiogiai valstybei;

B.     kadangi dėl šios priemonės, kurią taikydama Italijos vyriausybė tikisi užkirsti kelią mokesčių slėpimui, apskaita ir mokesčių deklaravimas taps sudėtingesni ir drastiškai sumažės grynųjų pinigų, gautų už TVA, srautai ir didelio masto mažmenininkams, ir jų tiekėjams; kadangi, remiantis Italijos mėsos produktų gamintojų profesinės sąjungos (it. ASSICA) ir Italijos masto pramonės federacijos (it. Federalimentare) duomenimis, dėl naujo teisės akto sektoriaus bendrovėms trūks likvidumo ir todėl jos turės imti paskolas, kad padengtų didėjančias bendrovės valdymo išlaidas;

C.     kadangi bendros žemės ūkio produktų pramonės, kuri nuo ekonominės krizės pradžios jau ir taip kovoja su 14 proc. vidaus vartojimo nuosmukiu, išlaidos gali sudaryti 8 mlrd. eurų; kadangi tikimasi, kad ši priemonė padarys poveikį užimtumui, visai žemės ūkio produktų gamybos grandinei ir bendrai nacionalinei apyvartai;

1.      ragina Komisiją imtis priemonių, kad aptariamas teisės aktas nesukeltų didesnių sunkumų žemės ūkio maisto sektoriui.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika