PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 116kWORD 51k
25.3.2015
PE552.290v01-00
 
B8-0307/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la procedura de taxare inversă: impactul asupra sectorului agroalimentar italian


Mara Bizzotto

Propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la procedura de taxare inversă: impactul asupra sectorului agroalimentar italian  
B8-0307/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, prin legea privind stabilitatea din 2015, guvernul italian a extins mecanismul de taxare inversă (sau reverse charge) la marile lanțuri de comercializare cu amănuntul, adică la hipermarketuri, supermarketuri și magazinele alimentare de tip discount; întrucât prin această măsură se prevede ca marile lanțuri de comercializare cu amănuntul să nu mai plătească TVA pentru achizițiile proprii către furnizor, ci direct către trezoreria statului;

B.     întrucât această măsură, ale cărei efecte pentru stat ar trebui să fie nesustragerea de la plata taxelor, complică obligațiile în materie de contabilitate și declarații fiscale, reducând drastic fluxurile de numerar generate de TVA atât pentru operatorii marilor lanțuri de comercializare cu amănuntul, cât și pentru furnizorii lor; întrucât, potrivit asociațiilor ASSICA și Federalimentare, măsura va lipsi companiile din acest sector de lichidități, obligându-le să recurgă la credite pentru a face față costurilor rigide pe care le implică gestionarea unei întreprinderi;

C.     întrucât impactul global al acestei măsuri asupra sectorului agroalimentar, care se confruntă de la începutul crizei cu o scădere de 14% a consumului, s-ar ridica la peste 8 miliarde de euro; întrucât se prevăd consecințe și asupra ocupării forței de muncă, a întregului lanț agroalimentar și a activităților conexe la nivel național,

1.      invită Comisia să intervină pentru a se evita ca norma în cauză să agraveze și mai mult dificultățile din sectorul agroalimentar.

Notă juridică - Politica de confidențialitate