PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 117kWORD 52k
30.3.2015
PE552.297v01-00
 
B8-0314/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la securitatea cibernetică


Nicola Caputo

Rezoluția Parlamentului European referitoare la securitatea cibernetică  
B8-0314/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea de directivă privind securitatea rețelelor și a informației (NIS)(1),

–       având în vedere Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene(2),

–       având în vedere platforma NIS public-privată(3);

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     luând în considerare Luna europeană a securității cibernetice(4);

B.     întrucât instrumentele menționate mai sus contribuie la ameliorarea securității „internetului vizibil” (clearnet) și la îmbunătățirea sinergiei acțiunilor de tip public-privat pentru a împiedica într-un mod mai eficient atacurile informatice;

C.     întrucât, cu toate acestea, există încă un decalaj în elaborarea unor acțiuni împotriva criminalității informatice în clearnet, care reprezintă doar o foarte mică parte din internetul global, aflându-se, încă, într-o fază incipientă, spre deosebire de „internetul invizibil”, mult mai cuprinzător decât cel dintâi și care include fie „internetul întunecat” (schimburi de fișiere p2p), fie internetul adânc” (rețele informatice neînregistrate), unde se ascund traficul de droguri, terorismul, pornografia, contrafacerea, traficul de arme, cu achiziții dificil de identificat efectuate în bitcoin;

1.      invită Consiliul și Comisia să întărească capacitatea europeană de ripostă la această amenințare globală, să sporească securitatea rețelelor și a informației, precum și să sprijine statele membre în activitățile de cercetare și inovare pentru securitatea digitală publică și privată, inclusiv cea legată de dezvoltarea (internetului obiectelor - IoT).

(1)

COM(2013)0048.

(2)

JOIN(2013)0001.

(3)

https://resilience.enisa.europa.eu/nis-platform

(4)

http://cybersecuritymonth.eu/

Notă juridică - Politica de confidențialitate