NÁVRH USNESENÍ
PDF 120kWORD 50k
18.3.2015
PE555.066v01-00
 
B8-0315/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a neslučitelnosti amerických a evropských předpisů o označování původu CHOP a CHZO


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a neslučitelnosti amerických a evropských předpisů o označování původu CHOP a CHZO  
B8‑0315/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že označení používaná v Evropě, tedy CHOP a CHZO, jsou chráněna přísnými předpisy, na jejichž základě se vydávají osvědčení o kvalitě a původu produktu, zatímco v USA se taková označení považují pouze za „obecné názvy“, které lze použít zcela nezávazně;

B.     vzhledem k tomu, že s cílem čelit legitimním protestům evropských producentů proti tomuto klamavému užití označení založili američtí podnikatelé Konsorcium pro obecné názvy potravin (CCFN), které se zasazuje o to, aby byly na trh uváděny takové produkty, jako je „Asiago z Wisconsinu“, parmezán, brie či camembert, čímž komplikuje ochranu evropských produktů na tomto trhu;

C.     vzhledem k tomu, že pokud by bylo uzavřeno transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), evropští výrobci by čelili zneužívání a sporům;

1.      vyzývá Komisi, aby zasáhla ve věci „obecných názvů“;

2.      vyzývá Komisi k ochraně evropských výrobců, kteří na svých trzích budou muset čelit další invazi nízkonákladového zboží nízké kvality, které pochází nejen z Číny, ale také z USA, a k zajištění toho, že evropští spotřebitelé budou moci nakupovat zemědělsko–potravinářské výrobky v naprostém bezpečí a informovanosti.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí