RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 102kWORD 46k
18.3.2015
PE555.067v01-00
 
B8-0316/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


raamatute lugemise taaselustamise strateegia kohta Euroopas


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek raamatute lugemise taaselustamise strateegia kohta Euroopas  
B8-0316/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Itaalia kirjastajate liidu tehtud analüüsi ja Itaalia statistikaameti kogutud andmete põhjal lakkas eelmisel aastal Itaalias raamatuid lugemast 820 000 inimest; arvestades, et viimasel neljal aastal on lugejate arv Itaalias järsult vähenenud; arvestades, et itaallaste hulk, kes ei loe isegi üht raamatut aastas, on praeguseks tõusnud peaaegu 60 %-le;

1.      palub komisjonil algatada teadlikkuse tõstmise kampaania lugemise edendamiseks Euroopa riikides;

2.      palub komisjonil teha algatusi mitte ainult lugemise määra tõstmiseks, vaid eelkõige selleks, et suurendada raamatute tarbimist, sest need ei ole mitte ainult teadmiste allikad.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika