ONTWERPRESOLUTIE
PDF 108kWORD 45k
18.3.2015
PE555.067v01-00
 
B8-0316/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de strategie ter bevordering van het lezen van boeken in Europa


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de strategie ter bevordering van het lezen van boeken in Europa  
B8-0316/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat volgens een studie van de Italiaanse vereniging van uitgevers (Associazione italiana editori) en gegevens van het Italiaanse nationale instituut voor de statistiek (ISTAT), vorig jaar 820 duizend personen zijn gestopt met het lezen van boeken; overwegende dat in de afgelopen vier jaar het aantal lezers in Italië drastisch is gedaald; overwegende dat vandaag de dag bijna 60% van de Italianen nog geen boek per jaar leest;

1.      verzoekt de Commissie een bewustmakingscampagne te lanceren om het lezen in de lidstaten te bevorderen;

2.      verzoekt de Commissie initiatieven te nemen, niet alleen ter verbetering van de leesvaardigheid, maar vooral ter bevordering van de consumptie van boeken, die onder andere bijdragen aan de verspreiding van kennis.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid