NÁVRH UZNESENIA
PDF 115kWORD 47k
18.3.2015
PE555.067v01-00
 
B8-0316/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o stratégii na oživenie čítania kníh v Európe


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o stratégii na oživenie čítania kníh v Európe  
B8-0316/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa analýz Združenia talianskych vydavateľov (Associazione italiana editori – AIE) prestalo v minulom roku v Taliansku čítať knihy 820 tisíc osôb; keďže za posledné štyri roky sa v Taliansku dramaticky znížil počet čitateľov; keďže podiel Talianov, ktorí teraz neprečítajú ročne ani jednu knihu, dosiahol takmer 60 %;

1.      vyzýva Komisiu, aby začala kampaň na zvyšovanie povedomia s cieľom podporiť čítanie v európskych krajinách;

2.      vyzýva Komisiu, aby podnikla iniciatívy nielen na zvýšenie miery čítania, ale najmä na zvýšenie spotreby kníh, ktoré sú nástrojmi poznania a slúžia aj na ďalšie účely.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia