NÁVRH USNESENÍ
PDF 112kWORD 50k
23.3.2015
PE555.068v01-00
 
B8-0317/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o Evropském roku novinářů


Ivan Jakovčić

Návrh usnesení Evropského parlamentu o Evropském roku novinářů  
B8‑0317/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech připojený k Smlouvě o Evropské unii,

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o pluralitě sdělovacích prostředků v členských státech Evropské unie (SEC(2007)0032),

–       s ohledem na Evropskou chartu svobody tisku,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo na celém světě při výkonu povolání nebo kvůli práci zabito nejméně 60 novinářů; vzhledem k tomu, že od začátku letošního roku bylo zabito 17 novinářů; vzhledem k tomu, že v posledních třech letech byl zaznamenán nejvyšší počet zabitých novinářů;

B.     vzhledem k tomu, že narůstají obavy v souvislosti s tlakem, kterému sdělovací prostředky čelí, pokud jde o vydavatelskou nezávislost, nejisté podmínky zaměstnání, autocenzuru, kvalitu informací, dostupnost a jejich financování, a který je důsledkem neoprávněných politických a finančních zásahů i ekonomické krize;

C.     vzhledem k tomu, že evropská veřejnost vyjádřila své znepokojení nad zhoršováním situace v oblasti svobody a plurality sdělovacích prostředků a opakovaně žádala EU, aby přijala opatření na ochranu svobody sdělovacích prostředků a rozvoj nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků;

1.      vyzývá Komisi, aby navrhla Evropský rok novinářů.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí