PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 116kWORD 49k
23.3.2015
PE555.068v01-00
 
B8-0317/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos žurnalistų metų


Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos žurnalistų metų  
B8‑0317/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į prie Europos Sąjungos sutarties pridėtą Protokolą dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos,

–       atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl žiniasklaidos pliuralizmo Europos Sąjungos valstybėse narėse (SEC(2007) 0032),

–       atsižvelgdamas į Europos spaudos laisvės chartiją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi 2014 m. mažiausiai 60 žurnalistų visame pasaulyje buvo nužudyti dirbdami savo darbą arba jų darbas buvo nužudymo priežastis; kadangi nuo šių metų pradžios buvo nužudyta 17 žurnalistų; kadangi pastarieji treji metai pasižymėjo didžiausiu žurnalistų mirčių skaičiumi;

B.     kadangi kyla susirūpinimas dėl žiniasklaidos patiriamų sunkumų, susijusių su redaktorių nepriklausomumu, blogomis darbo sąlygomis, vidine cenzūra, informacijos kokybe, taip pat su galimybe patekti į rinką ir gauti finansavimą, kylančių dėl politinio ir finansinio kišimosi ir dėl ekonomikos krizės;

C.     kadangi Europos visuomenė išreiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo nykimo ir ne kartą ragino ES imtis veiksmų siekiant išsaugoti žiniasklaidos laisvę ir plėtoti nepriklausomą ir pliuralistinę žiniasklaidą;

1.      ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos žurnalistų metų.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika