NÁVRH USNESENÍ
PDF 115kWORD 48k
20.3.2015
PE555.069v01-00
 
B8-0318/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o boji proti značné chudobě ve městech


Ivan Jakovčić

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti značné chudobě ve městech  
B8-0318/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 1, 14, 15, 34 a 35 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady o sociálním vyloučení,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že extrémní chudoba útočí na základní práva lidí, představuje pro společnost náklady a brání udržitelnému hospodářskému růstu;

B.     vzhledem k tomu, že chudoba v EU ohrožuje téměř jednoho člověka ze sedmi; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou u skupin, jako jsou děti a starší lidi, ještě vyšší;

C.     vzhledem k tomu, že problém extrémní chudoby je nutné řešit podporou solidarity mezi občany;

D.     vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 podporuje sociální inkluzi, zejména na základě snižování chudoby, tím, že se snaží o to, aby se počet osob ohrožených rizikem chudoby a sociálního vyloučení snížil nejméně o 20 milionů lidí;

1.      vyzývá Komisi, aby více kontrolovala závazek členských států vypracovat v rámci svých plánů sociálního začleňování fungující strategii, která by mj. na základě výměny osvědčené praxe zajistila stejný přístup občanů k základním právům, jako je vzdělání, bydlení a zdravotní péče, a ke kultuře a udržitelnému rozvoji, a která by upřednostňovala nejohroženější skupiny obyvatel.

Právní upozornění - Ochrana soukromí