PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 112kWORD 55k
20.3.2015
PE555.069v01-00
 
B8-0318/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o borbi protiv teškog siromaštva u gradovima


Ivan Jakovčić

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv teškog siromaštva u gradovima  
B8-0318/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 1., 14., 15., 34. i 35. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir zaključke sa sastanaka Europskog vijeća u pogledu socijalne isključenosti,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je ekstremno siromaštvo udar na temeljna ljudska prava te da prouzročuje troškove za društvo i stoji na putu održivom gospodarskom rastu;

B.     budući da je gotovo svaka sedma osoba u EU-u izložena riziku od siromaštva; budući da je broj još veći za skupine kao što su djeca i starije osobe;

C.     budući da se protiv ekstremnog siromaštva treba boriti promicanjem solidarnosti među građanima;

D.     budući da se strategijom Europa 2020. promiče socijalna uključenost, posebno smanjivanjem siromaštva, s ciljem da se broj osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost smanji za najmanje 20 milijuna;

1.      poziva Komisiju da snažnije kontrolira države članice koje su se obvezale na izradu ostvarivih strategija, uključujući razmjenu najboljih praksi, kojima se želi zajamčiti jednak pristup temeljnim pravima, kao što su obrazovanje, stanovanje i zdravstvena skrb, kultura i održivo zapošljavanje, kao dio njihovih nacionalnih planova za socijalnu uključenost te da dâ prednost najranjivijim skupinama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti