PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 112kWORD 49k
20.3.2015
PE555.069v01-00
 
B8-0318/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea sărăciei extreme din orașe


Ivan Jakovčić

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea sărăciei extreme din orașe  
B8-0318/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolele 1, 14, 15, 34 și 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere concluziile reuniunilor Consiliului European legate de excluziunea socială,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât sărăcia extremă pune în pericol drepturile fundamentale ale omului, implică costuri sociale și împiedică dezvoltarea economică sustenabilă;

B.     întrucât aproape 1 din 7 cetățeni ai UE se confruntă cu riscul sărăciei; întrucât aceste cifre sunt și mai mari pentru anumite grupuri, cum sunt copiii și persoanele în vârstă;

C.     întrucât sărăcia extremă trebuie combătută prin promovarea solidarității între cetățeni;

D.     întrucât strategia Europa 2020 promovează incluziunea socială, în special prin reducerea sărăciei, vizând eliminarea riscului de sărăcie și de excluziune socială pentru cel puțin 20 de milioane de persoane,

1.      invită Comisia să exercite un control mai strict asupra angajamentelor asumate de statele membre în vederea elaborării unor strategii fezabile, incluzând schimbul de bune practici, asigurarea accesului egal la drepturile fundamentale cum sunt educația, locuințele și serviciile de sănătate, precum și la cultură și locuri de muncă sustenabile, în cadrul planurilor lor naționale pentru incluziune socială, și să acorde prioritate grupurilor cel mai vulnerabile.

Notă juridică - Politica de confidențialitate