NÁVRH USNESENÍ
PDF 116kWORD 52k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dopravě a dodržování chladícího řetězce


Nicola Caputo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dopravě a dodržování chladícího řetězce  
B8‑0321/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení (ES) č. 853/2004(1);

–       s ohledem na pokyny Komise o osvědčených postupech při distribuci(2),

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že tato řada nástrojů EU poukazuje na konkrétní a závazné teplotní podmínky pro skladování a přepravu potravin a léčivých přípravků pro zajištění jejich kvality a nezávadnosti;

B.     vzhledem k tomu, že cílem tohoto souboru norem je tedy zajistit zachování, v mezích tolerance, teplotních podmínek při přepravě a obecně během celého distribučního řetězce;

C.     vzhledem k tomu, že ačkoli ověřovaní, zda jsou tyto pokyny dodržovány, přísluší vnitrostátním orgánům, jeví se jako prioritní posílit kontrolu správného dodržování chladícího řetězce ze strany všech účastníků distribuce;

D.     vzhledem k tomu, že se jako strategicky důležité jeví využití nových aplikovaných vodíkových technologií v logistice, například pro zdvojnásobení – s nulovými emisemi – doby autonomie chladících buněk s elektrickým chlazením (pomocí záložního zdroje využívajícího palivové články);

1.      vyzývá Radu a Komisi, aby podpořily členské státy při uplatňování nových vodíkových technologií v logistice a při posílení kontrol ve fázi dopravy potravin, léčivých přípravků a očkovacích látek.

 

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(2)

Pokyny ze dne 5. listopadu 2013 o pokynech pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků (Úř. věst. C 343, 23.11.2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí