FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 44k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om transport og overholdelse af kølekæden


Nicola Caputo

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om transport og overholdelse af kølekæden  
B8‑0321/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin forordning (EF) nr. 853/2004(1),

 

–       der henviser til Kommissionens vejledning i god distributionspraksis(2),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at disse EU-instrumenter angiver specifikke og bindende temperaturbetingelser for lagring og transport af fødevarer og lægemidler for at beskytte produkternes kvalitet og integritet;

B.     der henviser til, at dette regelsæt dermed bidrager til inden for visse toleranceniveauer at sikre overholdelse af temperaturbetingelserne under transporten og mere generelt i hele distributionskæden;

C.     der henviser til, at det, selv om ansvaret for at kontrollere overholdelsen af retningslinjerne ligger hos de nationale myndigheder, fortsat er vigtigt at øge kontrollen med, at samtlige distributionsoperatører overholder kølekæden på korrekt vis;

D.     der henviser til, at det derfor er hensigtsmæssigt at implementere den nye hydrogenteknologi anvendt på logistik, f.eks. ved fordobling af rækkevidden mellem opladningerne af de elektriske kølerum (range extender med brændselsceller);

1.      opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte medlemsstaterne, når det drejer sig om at implementere den nye hydrogenteknologi anvendt på logistik og stramme kontrollerne med transporten af fødevarer, lægemidler og vacciner.

 

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004).

(2)

Vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler (EUT C 343 af 23.11.2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik