PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 113kWORD 50k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prijevozu i održavanju hladnog lanca


Nicola Caputo

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prijevozu i održavanju hladnog lanca  
B8-0321/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004(1),

–       uzimajući u obzir smjernice Komisije za dobru distribucijsku praksu(2),

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da tim mehanizmima EU-a određuju specifični i obvezujući temperaturni uvjeti za skladištenje i prijevoz prehrambenih proizvoda i lijekova radi očuvanja njihove kvalitete i integriteta;

B.     budući da se tim pravilima pridonosi jamčenju održavanja temperaturnih uvjeta unutar dozvoljenih granica tijekom prijevoza i općenito u distribucijskom lancu;

C.     budući da je prioritet da svi sudionici u distribucijskom lancu imaju veću kontrolu nad pravilnim održavanjem hladnog lanca, iako su državne vlasti nadležne za provjeru pridržavanja smjernica;

D.     budući da je primjena novih vodikovih tehnologija u logistici od strateške važnosti, primjerice, udvostručenje (bez emisija) povećanje raspona električno hlađenih ćelija (range extender s gorivim ćelijama);

1.      traži od Vijeća i Komisije da podrže države članice u primjeni novih vodikovih tehnologija u logistici i u jačanju kontrole tijekom prijevoza prehrambenih proizvoda, lijekova i cjepiva.

(1)

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139 od 30.4.2004.).

(2)

Smjernice od 05. studenog 2013. za dobru praksu u prometu lijekova za humanu primjenu (SL C 343 od 23.11.2013.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti