ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 117kWORD 50k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a szállításról és a hűtési lánc tiszteletben tartásáról


Nicola Caputo

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a szállításról és a hűtési lánc tiszteletben tartásáról  
B8‑0321/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a 853/2004/EK rendeletre(1),

–       tekintettel a helyes forgalmazási gyakorlatokról szóló bizottsági iránymutatásokra(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel ezek az uniós eszközök konkrét és kötelező hőmérsékleti viszonyokat állapítanak meg az élelmiszerek és gyógyszerek tárolása és szállítása tekintetében, a minőségük és integritásuk megóvása érdekében;

B.     mivel ezek a szabályok hozzájárulnak a hőmérsékleti viszonyoknak a szállítás során és általában az értékesítési láncban bizonyos toleranciaszinten belül való biztosításához;

C.     mivel, bár az iránymutatások betartásának ellenőrzése a nemzeti hatóságok feladata, továbbra is kiemelten kell kezelni annak szigorúbb ellenőrzését, hogy valamennyi forgalmazó megfelelően fenntartja-e a hűtési láncot;

D.     mivel ezért stratégia, hogy a logisztikában alkalmazzák az új hidrogéntechnológiákat, például hogy nulla kibocsátással megkétszerezzék az elektromosan hűtött cellák üzemidejét (üzemanyagcellás „range extender”);

1.      felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy támogassák a tagállamokat a logisztikában alkalmazott új hidrogéntechnológiák végrehajtásában, valamint az élelmiszerek, gyógyszerek és oltóanyagok szállítási szakaszában folytatott ellenőrzések szigorításában.

 

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30.).   

(2)

Iránymutatások az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes forgalmazási gyakorlatáról (HL C 343., 2013.11.23.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat