ONTWERPRESOLUTIE
PDF 108kWORD 45k
1.4.2015
PE555.073v01-00
 
B8-0322/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over internationale oplichterij en financiering van het moslimterrorisme


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over internationale oplichterij en financiering van het moslimterrorisme  
B8-0322/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat journalistieke bronnen melden dat het openbaar ministerie in Milaan een net heeft blootgelegd van spookfirma's die zich op systematische wijze bezighouden met oplichterij, vaak in het nadeel van de Italiaanse overheid, met als doel illegale winsten te verwerven die bestemd zijn voor de financiering van organisaties die verband houden met het moslimterrorisme;

C.     kennis nemende van het feit dat dit net blijkbaar opereert in diverse landen van de Unie en leidt naar immigranten, van de eerste of de tweede generatie, die wonen buiten Italië, maar wel op het grondgebied van de EU;

1.      verzoekt de Commissie initiatieven te nemen om dit soort van illegale activiteit tegen te gaan;

2.      verzoekt de Commissie deze situatie aan te pakken door haar beleid op het gebied van immigratie en integratie te herzien.

Juridische mededeling - Privacybeleid