FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 109kWORD 47k
1.4.2015
PE555.073v01-00
 
B8-0322/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om internationella bedrägerier och finansieringen av islamisk terrorism


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om internationella bedrägerier och finansieringen av islamisk terrorism  
B8‑0322/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Journalistiska källor har rapporterat att åklagarmyndigheten i Milano har upptäckt ett nätverk av skalföretag som ägnar sig åt systematiska bedrägerier, ofta till förfång för den italienska staten. Bedrägerierna syftar till att skaffa svarta inkomster avsedda att finansiera organisationer med koppling till islamisk terrorism.

C.     Nätverket verkar i flera olika EU-länder och vänder sig till första och andra generationens invandrare, visserligen bosatta utanför Italien, men likväl på EU:s territorium.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att bekämpa denna illegala verksamhet.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med denna situation och se över sin egna invandrings- och integrationspolitik.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy